Kalinimo būdas – atskyrimo sistema

Vienas populiariausių XIX a. bausmės vykdymo būdų- visiška izoliacija,turėjusi priversti kalinį atgailauti už padarytą nusikaltimą.

Už kelių kilometrų nuo Filadelfijos miestoPensilvanijos valstijoje 1829m. buvo atidarytas „Eastern State Penitentiary” kalėjimas. 40tūkst. kv.m. ploto kalėjimas buvo didžiausias pastatas JAV ir vienas pirmųjų pasaulio kalėjimų, kuriame nusikaltėliai buvo kalinami vienutėse. Vieni nuo kitų atskirti jie būdavo netgi tuomet, kai turėdavo dirbti.Toks kalinimo būdas buvo vadinamas „atskirimo sistema” Sistema buvo tokia populiari, kad XIXa. daugiau nei 300 kalėjimų taikė šiuos principus, įskaitant 1842m. atidarytą didelį valstybinį Didžiosios Britanijos Pentonvilio kalėjimą. Naujausios kalėjimų sistemos autoriai buvo JAV religiniai judėjimai,manę, kad visiškoje vienumoje kaliniai skaitys bibliją ir sunkiai dirbs,todėl taps religiingesni ir atgailaus už savo nuodėmes. Du prancūzų politikai,1831m. apsilankę kalėjime, Prancūzijos vyriausybei rašė: „Vienatvė priverčia kalinį susimąstyti. Turėdamas vienintelį kompanioną- savo nusikaltimą-kalinys pradeda jo nekęsti. „Vis dėl to keleri visiškos atskirties metai dažniausiai duodavo visiškai kitokį rezultatą:neturėdami su kuo pasikalbėti ir nepalaikydami jokio fizinio kontakto su kitais žmonėmis,daug kalinių susirgdavo depresija arba išprotėdavo. Amžių sandūroje imta kritikuoti tokį nežmonišką bausmės metodą, ir 1913m. „Eastern State Penitentiary”kalėjimas visiškai atsisakė prieštaringai vertinamos atskyrimo sistemos.

Visiška kalinių izoliacija buvo užtikrinama šešiais būdais.

  • 1.Mažas kameras skyrė storos sienos, kad kaliniai negalėtų bendrauti net belsdami į kaimyno sieną.
  • 2.Nusikaltėliui atvykus į kalėjimą, jam buvo priskiriamas numeris, kuriuo jis buvo įvardijimas.Vartoti vardus buvo griežtai draudžiama.Taip visi kaliniai būdavo nuasmeninami.
  • 3.Kai kaliniai išeidavo iš kamerų, jiems ant galvų būdavo uždedamos kaukės, kad jie nematytų vieni kitų.Visi avėjo veltinius batus, kad nesigirdėtų žingsnių.
  • 4.Maistas buvo tiekiamas per skylę sienoje, kad kaliniai negalėtų užmegzti akių kontakto su prižiūrėtojais.
  • 5.Kaliniams buvo draudžiama kreiptis vieniems į kitus ar kalbėtis.Tik per kassavaitines pamaldas jiems būdavo leidžiama giedoti.
  • 6.Darbo diena trukdavo 8-10 valandų, buvo dirbama savo kameroje.Darbo priemones kalinys gaudavo per liuką sienoje.

parengta pagal žurnalą „Iliustruotoji istorija”

meslaisvi.lt