Seimo Kontrolieriaus išvados: Pagėgių savivaldybės administracija nepasižymi geru viešu administravimu

LRSKI-400x308  Kovo 24 dieną  Pagėgių savivaldybės administracija gavo Seimo kontrolieriaus pažymą, kurios turinys administracijos vadovus ateityje turėtų priversti elgtis pagarbiau su į savivaldybės institucijas besikreipiančiais gyventojais. Į Seimo kontrolieriaus įstaigą Informacijos Analizės Asociacijos   kreipėsi po to, kuomet Pagėgių savivaldybės administracija vengė suteikti visuomeninei organizacijai ją dominančią informaciją. Pagėgių valdžia norėjo užmiršti klausimus apie socialinių būstų įsigijimą bei nenorėjo atskleisti, kokias sutartis pasirašė Pagėgių pradinė mokykla ir Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazija su maisto gamintojais tiekiančiais maistą šių mokyklų moksleiviams gaunantiems nemokamą maitinimą. Po ilgų išsisukinėjimų ir pradėto Seimo Kontrolieriaus tyrimo vis dėl to dalį informacijos Pagėgių savivaldybės administracija įstengė visuomenininkams pateikti, tačiau kol kas dar ne visą. Tą jai Seimo kontrolierius Raimondas Šukys pažymoje rekomenduoja padaryti iki balandžio 2 dienos.

Net trylika lapų apimantis Seimo kontrolieriaus  įstaigos tyrimas buvo atliktas kruopščiai ir nuodugniai.  Sunku būtų čia viską parašyti, norintiems su juo susipažinti galima jį atsisiųsti paspaudus nuorodą straipsnio apačioje. Paminėsime keletą svarbiausių mūsų manymu detalių.

Informacijos Analizės asociacija norėjo gauti sutarčių, sudarytų su maisto tiekėjais mokykloms kopijas, kad galėtų įvertinti ar ekonomiškai pagrįstos maistą tiekiančių mokykloms įmonių, priklausančių politikų Komskių šeimos ratui, kainos. Deja, bet abi mokyklos po ilgų išsisukinėjimų atsakyme nurodė tik bendrą paslaugų pirkimo iš maisto gamintojų kainą, o dėl konkrečių eilučių, kuriose būtų nurodytos sumos už elektrą, vandenį, darbo užmokesčiui ir kitas išlaidas pateikti atsisakė, argumentuodamos informacijos konfidencialumu. Tačiau po Seimo kontrolieriaus išvadų tą jos turės padaryti kaip to prašė asociacijos vadovas,t.y. atsiųsti sutarčių su gamintojai kopijas. Pasirašytoje Raimondo Šukio pažymoje nurodyta, kad konfidenciali informacija laikoma tik iki vokų su tiekėjų pasiūlymais, kuriuose nurodytos kainos atplėšimo momento. Be to perkančioji organizacija, šiuo atveju mokyklos apie sudarytas sutartis turi informuoti savo tinklapyje. Po prasidėjusio tyrimo Pagėgių pradinė mokykla įkėlė į savivaldybės internetinę svetainę tik maisto gamintojo paslaugos nugalėtoją ir bendrą kainą, o tai Seimo kontrolieriaus nuomone yra netikslu.

Kitas momentas pažymoje dėl Pagėgių seniūnijos Linos Lauciutės įsigyto savivaldybės buto. Savivaldybei nusprendus parduoti socialinei darbuotojai butą asociacijos prezidentas D.Jančaras norėjo pasidomėti, už kiek tą butą savivaldybė įsigijo, tačiau savivaldybės administracija atsakė painiai ir visiškai nesilaikydama terminų. Pasirodo sutartis yra Tauragės archyve, o kai ji bus surasta, tai pareiškėjas iš karto bus informuotas. Deja, iki pat šios dienos Informacijos Analizės asociacija apie minėto buto įsigijimo kainą jokio atsakymo ir negavo. Šioje vietoje Seimo kontrolierius padarė išvadą, kad  atsakymą asociacijai Savivaldybės administracija pateikė nepagrįstai vilkinant, tokiu būdu pažeidžiant asociacijos teisę į gerą viešąjį administravimą.

Pažymos pabaigoje Seimo kontrolieriaus įstaiga pateikė Pagėgių savivaldybės administracijai rekomendacijas:

Tikslinti teisinį reguliavimą, sietiną su asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimu Pagėgių savivaldybėje nagrinėjimo terminais. Imtis priemonių, kad ateityje gavus asmenų prašymus (skundus) atsakymai į juos būtų parengti ir pareiškėjai informuojami laikantis teisės aktuose nustatytų terminų. Kad ateityje atsisakant pateikti pareiškėjams informaciją būtų nurodytos atsisakymo to padaryti priežastys. Nagrinėti pagal kompetenciją kitoms institucijoms persiųstus prašymus apie tai būtų informuojami laikantis aktuose nustatytų terminų.

Dėl mokyklų sutarčių su maisto tiekėjais D.Jančaras kreipėsi ir į Pagėgių Savivaldybės Kontrolės komitetą. Artimiausiu metu jo nariai turėtų šį prašymą nagrinėti. Dėl informacijos apie savivaldybės išleistas lėšas už buto pirkimą, kuris vėliau buvo parduotas L.Lauciutei,  D.Jančaras ketina laukti iki datos nurodytos Seimo kontrolieriaus pažymoje. Vėliau, jei Savivaldybės administracija vengs atsakymų, remiantis šia Seimo Kontrolieriaus pažyma Asociacijos vadovas svarstys galimybę kreiptis į teismą.

Pažyma iš Seimo Kontrolieriaus

meslaisvi.lt