18- tasis Pagėgių savivaldybės tarybos posėdis vyko 10 minučių.

Tuščios opozicionierių vietos

Aštuonioliktame Pagėgių savivaldybės posėdyje, devyni sprendimai buvu priimti per dešimt minučių. Už visus klausimus, buvo prabalsuota vienbalsiai. Kodėl nebuvo nei vieno opozicijos atstovo, paklausėme Tarybos nario Kęstučio Komskio.  Jo nuomone opozicionieriai greičiausiai atostogauja. Štai šie klausimai, kuriuos priėmė mūsų taryba, trumpiausiame mūsų matytame tarybos posėdyje:

 

 

 

 

1.      Dėl Pagėgių savivaldybės  tarybos 18 posėdžio darbotvarkės patvirtinimo.

2.      Dėl Pagėgių savivaldybės 2012 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-21 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2012 metų biudžeto tvirtinimo“ tikslinimo (5)

3.      Dėl lėšų skyrimo iš privatizavimo fondo

4.      Dėl Pagėgių savivaldybės Pagėgių lopšelio – darželio nuostatų patvirtinimo

5.      Dėl Pagėgių savivaldybės Lumpėnų Enzio Jagomasto pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo.

6.      Dėl Pagėgių savivaldybės Piktupėnų Pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo.

7.      Dėl Pagėgių savivaldybės 2011 m. gegužės 19 d. sprendimo Nr. T-46 „Dėl Pagėgių savivaldybės palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namų struktūros, etatų ir paslaugų sąrašo, kainų bei normatyvų patvirtinimo“ 4 priedo pakeitimo ir išdėstymo nauja redakcija.

8.      Dėl įgyvendinamo projekto „Nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Pagėgių savivaldybėje (Vilkyškiuose, Šilgaliuose)“ Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-066 padidėjusios vertės finansavimo.

Papildomas klausimas:

 9.      Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T-68 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ 242 punkto ir 228 punkto 228.1. papunkčio papildymo.

 

meslaisvi.lt