UAB „Tauragės apylinkės teismas”

Nežinanti įstatymų Rita Lesevičiūtė

Turbūt ne vienam keistai nuskambėjo šios apybraižos pavadinimas. Tačiau apsilankius Tauragės apylinkės teisme, susidarė įspūdis, kad tai privati bendrovė, o jos darbuotojai ryžtingai stoja ginti „savo” nuosavos įstaigos interesų.

meslaisvi dar ir dar kartą, nori priminti  visiems valstybinių įstaigų tarnautojams, bei į jas apsilankantiems jų interesantams, Lietuvos respublikos piliečiams:

Lietuvos Respublika yra visų joje gyvenančių, piliečių nuosavybė. Visos įsteigtos Lietuvos respublikos valstybinės įstaigos, taip pat yra Lietuvos piliečių nuosavybė, kas reiškia, kad kiekvienas Lietuvos pilietis yra dalininkas visų Lietuvos respublikos valstybinių įstaigų. Tarnautojai, tame tarpe ir Teismų sekretorės bei teisėjai, yra , samdomas aptarnaujantis,šiuo atveju teismą, personalas.

O kaip aptarnaujantis peronalas  elgesi su atvykusiais  Lietuvos gyventojais, galite pažiūrėti filmuotoje medžiagoje.

 

Po šios tarnautojos išsireiškimų, kartu su filmuotoju buvęs keturmetis vaikas pradėjo kukčioti ir klausinėti tėvelio, – kada mus suims policija?

Įdomi aplinkybė, kurią pastebėjo patyrusio teisininko akis. Kadangi filmuotojas sėdėjo laukiamajame su keturmečiu vaiku, tai šioje vietoje, teismo darbuotoja, be jokios abejonės panaudojo psichologinį smurtą prieš vaiką.

meslaisvi.lt                                                                                                                                                                                     kas čia chuliganas…