Ar įsivaizduoja dviveidžiai, kiek sudaužė gyvenimų?

Sodybų tuštėjimo laikai

 

Paklausykit šios baladės visi tie, kurie 20 metų veržėsi į valdžią ir naudojo ją saviems tikslams. Jūs kalti, dėl Lietuvių evakuacijos į svetimas šalis. Ciniškai grobėt ir praskolinot mūsų vaikų ateitį. Už tai jūs esate atsakingi ir atsiskaityti vis tiek reikės. Nėra baisesnio nusikaltimo, kaip engti saviškius, atminkite tai.

 

pagegiailaisvi.info