Prie didžiojo Lekėčių šaltinio eilės žmonių, semiasi tyro vandens.

Pri šio šaltinio nuolatos yra žmonių, čia jie semiasi vandens, kuris nepaliaujamai teka iš žemės gelmių. Šaltinis yra daugiau kaip 30 km nutolęs nuo Kauno. Jis teka Lekėčiuose (Šakių r.), šalia kelio Lekėčiai-Mikytai, apie 200 m į rytus nuo Lekėčių girininkijos. Šalia kelio yra rodyklė, nurodanti, kad Didysis šaltinis teka vos už 0,1 km.

Tai ilgiausias ir vandeningiausias,vietinės reikšmės gamtos paminklas,trykštantis versmių vandeniu. Statūs sunkiai praeinami krantai, daugybė smulkių intakų ir dešiniajame krante stūgsanti kalva sudaro gerą prieglaudą žvėrims ir paukščiams.Didysis šaltinis yra 1,5km ilgio kairysis Liekės intakas,anksčiau buvęs gerokai vandeningesnis, garuojantis net per speigus.Dar ir po pirmojo pasaulinio karo čia suvažiuodavo aplinkinių kaimų žmonės žlugto velėti.Pasakojama,kad šaltinio ištakose buvusios gal 7 užtvankos.Krantuose kūrendavo laužus,o iš šaltinio daubos-nuo skalbyklų-kildavo garų kamuoliai.Pamažu skalbyklos sunyko, o per Antrąjį pasaulinį karą eglynėliuose,žmonės slėpė gyvulius.Priešakyje,kol buvo žaliavos,Didžiojo šaltinio kairiajame šlaite buvo įsikūręs „smalinis”-primityvus kelmų perdirbimo fabrikėlis.Po karo šaltinio šlaituose buvo iškirsti paskutiniai senmedžiai,siekę įspūdingą 5ktm tūrį.Porą dešimtmečių iki masiško kinivarpų išplitimo čia nebuvo kertamas miškas,paliekant natūralų girios grožį.Sakoma,kad visiems naudinga atsigerti Didžiojo šaltinio versmių vandens ir nusiprausti. Tai ir plūsta čia žmonės jau iš visos Lietuvos, niekada nebūna taip, kad šaltinio vietoje nebūtų nei vieno žmogaus, dažnai nusidriekia ilgos eilės.

meslaisvi.lt