VVTAĮT pirks reklamos paslaugas: savo reklaminį skydelį iki kovo nori parodyti 20 mljn.kartų

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pranešė, kad vykdydama projektą „Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje” numato įsigyti reklamos interneto portaluose paslaugas. Tikslinė gyventojų grupė, kuriems numatyta ši reklama Lietuvos gyventojai nuo 30 iki 65 m. VVTAĮT praneša, kad iki 2020 m. kovo 31 d, savo reklaminių skydelių interneto svetainėse realių parodymų suplanavusi ne mažiau kaip 20 000 000. Taip, taip 20 milijonų kartų. Norintiems teikti tokią reklamos paslaugą VVTAĮT paaiškina, kad realiai pamatytas skydelio parodymas – tai trečios šalies reklamos stebėsenos fiksuojamas reklaminio skydelio parodymas, kuriuo užtikrinama, kad rodytas reklaminis skydelis buvo atsiradęs vartotojo ekrane. Taip pat norintis teikti tokią reklaminę paslaugą tiekėjas turės garantuoti, kad bus pasiekta 2 000 000 unikalių vartotojų per kampaniją.

Maža to, VVTAĮT pageidauja, kad 40 proc. reklaminio kiekio turi būti parodyta ne mažiau kaip dviejuose nacionaliniuose naujienų portaluose, kurių unikalių lankytojų pagal viešai skelbiamus duomenis 2019 m. spalio mėnesį buvo ne mažiau kaip 1 000 000 (vienas milijonas). 20 proc. reklaminių skydelių turi būti parodyti ne mažiau kaip 30 į konkretaus savivaldybės/rajono skaitytojus orientuotuose naujienų portaluose. Portalai turi turėti to rajono/savivaldybės naujienų skyrelį. Pateikta ne daugiau kaip vienas portalas iš vieno rajono/savivaldybės. Kas mėnesį iki kalendorinio mėnesio 5 dienos teikti perkančiajai organizacijai oficialias, patvirtintas parašu ataskaitas apie pasiekiamumo rodiklius, numatytus techninėje specifikacijoje. Ataskaitoje turi būti aiškiai matoma parodymų, tikslinės auditorijos pasiekiamumo rodikliai. Už visas šias paslaugas VVTAĮT pasiruošusi sumokėti 121 tūkst.Eur.

meslaivi.lt