Atestuoti statybos specialistai įdarbinami objektuose nieko apie tai nežinodami

Statybininkas   Statybos produktų sertifikavimo centras pranešė apie  statybos įmonių piktnaudžiavimus įdarbinant atestuotus statybos specialistus į objektus nieko jiems nežinant.Nusižengimo objektu tapo  Infostatybos informacinėje sistemoje viešai skelbiama informacija, kurioje suregistruoti visi atestuoti statybos specialistai. Tokių specialistų dažnai reikia įmonėms dalyvaujant viešuosiuose pirkimuose arba atliekant stambesnius statybos rangos darbus. Be to pagal statybos įstatymą, bet kuris asmuo pradėjęs ypatingojo arba neypatingojo statinio statybą privalo pasamdyti atestuotą statybos darbų vadovą ir techninį prižiūrėtoją. Dėl šios priežasties statybos kaina šiek tiek išauga, todėl daugelis bando apeiti įstatymą ir pasinaudodami viešai prieinama informacija apie atestuotus statybos specialistus fiktyviai juos įdarbina savo statyboje. Siekdami išvengti panašių piktnaudžiavimų statybos produktų sertifikavimo centras nuo šiol pasirodžius informacijai apie pradėtą statybą ir joje įdarbintus statybos specialistus kiekvienam  iš jų siųs apie tai pranešimą elektroniniu paštu.

Patikrinti informaciją apie kiekvieno iš Jūsų dalyvavimą vykdant priskirtas funkcijas viename ar kitame statybos objekte galite Infostatybos informacinėje sistemoje
https://planuojustatyti.lt/eInfostatyba-external/accounting/accountingParticipants, į pateiktą formą suvedus prašomus asmens duomenis.

meslaisvi.lt