Pagėgiuose stabdomas pylimo statybos konkursas, bus lengvinamos sąlygos rangovams

DSC03024   2018m. Spalio mėnesio pradžioje Pagėgių savivaldybės administracija paskelbė naujo pylimo Panemunės miestelyje statybos darbų pirkimo konkursą. Tačiau šis konkursas tęsėsi neilgai. Neilgai, nes Pagėgių savivaldybės viešųjų pirkimų skyrius gavo vieno iš konkurse dalyvavusių tiekėjų klausimų, dėl kurių šis pirkimas ir buvo sustabdytas. Dalyvaujanti konkurse viena iš bendrovių suabejojo ar jų įmonė atitiks kvalifikacinius reikalavimus,kuriuose nurodoma, kad darbus gali atlikti įmonė savo gretose turinti hidrotechninių statinių projekto vadovą ir statybos darbų vadovą. Savo klausime Pagėgių savivaldybės administracijai bendrovė prašė patikslinti ar specialistai turintys hidrotechninių statinių pogrupio melioracijos statinių statybos vadovo ir techninės priežiūros vadovo atestatus atitiks konkurso sąlygų reikalavimus. Dėl šių abejonių Pagėgių savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisijos specialistai nusprendė konkursą nutraukti ir patikslinus sąlygas skelbti iš naujo. Savo motyvuose savivaldybės atstovai nurodė kad pakoregavus kvalifikacinius reikalavimus atsirado galimybė į konkursą pritraukti daugiau galimų potencialių rangovų.

Pačiose pirminėse konkurso sąlygose buvo nurodyta, kad naujo pylimo statybai bus naudojamas gruntas  iš kito ardomo nenaudojamo pylimo. Dėl šio punkto vienam iš konkurse dalyvavusių potencialių rangovų  kilo klausimas,  ar šį gruntą reikės pirkti, ar jį bus galimą naudoti nemokamai. Naujuose konkurso sąlygose turėtų būti patikslintas ir šis punktas.

Šis pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, įgyvendinant projektą „Naujų pylimų įrengimas Šilgaliuose ir Panemunėje, Pagėgių sav.“ pagal 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonės Nr. 05.1.1-APVA-V-006 „Potvynių rizikos valdymas“.

meslaisvi.lt