D.Jančaras: kai ateis bausti jūsų dėl lauko tualeto, parodykite jiems špygą.

Donatas JančarasPaskutinėmis dienomis įvairiuose žiniasklaidos priemonėse pasirodė straipsniai informuojantys visuomenę, kad gyventojams besinaudojantiems lauko tualetais grės didelės baudos. Tai daroma tendencingai ir akivaizdu, kad siekiama priversti žmones kaimuose ir gyvenvietėse pradėti įsirenginėti nuotekų sistemas, o tiksliau sakant nuotekų valymo įrengimus. Tikiu, kad dalis gyventojų susirūpins ir ims montuotis tuos valymo įrengimus, tačiau norėčiau prieš tai pranešti jiems vieną žinią, „darykite” ir toliau į tuos tualetus ir nieko nebijokite, o jei ateis koks pareigūnas paprašykite jo persiskaityti vietos savivaldos įstatymą. To įstatymo 6 straipsnis aprašo savivaldybės savarankiškas (Konstitucijos ir įstatymų nustatytas (priskirtas) savivaldybių funkcijas. Ir tame straipsnyje 30 dalyje yra parašyta, kad savivaldybės institucija užsiima šilumos ir geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo organizavimu. Žemiškiau tariant, savivaldybė tiesiog įpareigota įstatymu suorganizuoti gyventojams nuotekų tvarkymą. Viskas labai paprasta, kol greta jūsų gyvenamo namo savivaldybė nenuties nuotekų surinkimo sistemos, nesvarbu kokios, centralizuotos ar neįrengs vietinio nuotekų surinkimo valymo įrengimo, tol jūs be jokios sąžinės graužąties toliau keliaukite į lauko tupyklą ir darykite ten ką tik širdis arba pilvas geidžia.

Donatas Jančaras.

meslaisvi.lt