Ar Kęstas Komskis ir Pagėgių savivaldybės administracija sutiks taikiai pašalinti statybos padarinius?

Norfos aikštelė   Prieš kelias dienas rašėme, kad Pagėgiuose esanti automobilių stovėjimo aikštelė prie prekybos centro „Norfa” artimiausiu metu bus ginčo objektu tarp Valstybinės teritorijų planavimo ir Statybų inspekcijos ir Pagėgių savivaldybės administracijos kartu su UAB „Rembuta”, kuriai ir priklauso minėtoji aikštelė. Paskutiniais registrų centro duomenimis UAB „Rembuta” vienintelis akcininkas yra buvęs Seimo narys Kęstas Komskis.  Konfliktas kilo, kuomet patikrinimo metu buvo nustatyta, kad išduotas statybos leidimas automobilių aikštelei statyti neatitiko teisės normų. Žemės paskirtis, kurioje įrengta automobilių stovėjimo aikštelė priskirta pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijai, o tokioje teritorijoje suformuotuose sklypuose  automobilių stovėjimo aikštelę statyti draudžiama. Tokios paskirties žemė skirta  gamybos, remonto ir pramonės įmonių ar dirbtuvių, sandėlių statiniams, energetikos objektams, įskaitant branduolinės energetikos objektus ir statinius (atominė elektrinė, branduolinis reaktorius, branduolinių medžiagų ir radioaktyviųjų atliekų saugykla, jų perdirbimo objektas, taip pat radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginys – radioaktyviųjų atliekų kapinynas ir kita), atliekų naudojimo, atliekų paruošimo naudoti ar šalinti, atliekų surinkimo ir atliekų laikymo objektams.

Artėjančiame Teismo procese, kuris vyks kovo 15d. Tauragės apylinkės teisme šalims bus siūloma susitarti taikiai. Tai reiškia, kad  savo kaltę  pripažinę atsakovai be tolimesnių teisminių procesų  sutiks su ieškiniu ir įsipareigos pašalinti neteisėtos statybos padarinius. Išspręsdamos ginčą taikiai, šalys gali savo nuožiūra susitarti ir dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo arba susitarti nereikalauti viena iš kitos šių išlaidų kompensavimo. Ar atsižvelgs į tai Pagėgių savivaldybės administracija ir Kęstas Komskis? Jei ne ir norės įrodinėti savo tiesą, tuomet abiems ginčo šalims bus daug reikalų. Sugaištas laikas, išeikvota energija, patirtos bylinėjimosi išlaidos, o rezultatas vis tiek gali likti toks pat, koks ir susitarus taikiai. Gali būti ir dar blogiau, pavyzdžiui, dėl kilusio ginčo ir  pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių UAB „Rembuta”  ir Pagėgių savivaldybės administracijos veikla gali būti paralyžiuotos. Rembuta gali prarasti klientų užsakymus(pvz. prekybos tinklo Norfa) ir būti priversta bankrutuoti. Uždėjus sąskaitų areštą Pagėgių savivaldybės administracijai įstaiga prarastų bet kokios veiklos galimybę.

Kaip baigsis vos prasidėjęs ginčas išaiškės kovo 15d., tada ir sužinosime, ar Kęstas Komskis ir Pagėgių savivaldybės administracija linkusi į greitą ginčo sprendimą ar į ilgalaikį konfliktą.

Taikus ginčo sprendimas  yra pigesnis, greitesnis ir patogesnis būdas, darant abipuses nuolaidas, išspręsti tarp šalių kilusį ginčą, kartu toks ginčų sprendimo būdas suteikia galimybę ginčo šalims ir toliau palaikyti  santykius bei išsaugoti gerą reputaciją. Apie tai tikrai turėtų gerai pagalvoti Pagėgių savivaldybės administracijos atstovai.

meslaisvi.lt