Išmanusis Pagėgių savivaldybės Tarybos narys Kęstutis Komskis: mes su meru dar giminės(video)

Pagėgių savivaldybės Tarybos narys Kęstutis Komskis

Pagėgių savivaldybės Tarybos narys Kęstutis Komskis

„Tikrai yra dideli žemės plotai, tikrai negaliu žinoti, kur, kas, kieno ir kur mano giminaičiai turi žemės, negaliu žinoti aš jų planų ir ateities vizijų, todėl šio klausymo svarstyme norėčiau nedalyvauti”- tokia mero kalba Pagėgių savivaldybės Tarybos posėdyje prasidėjo klausimo dėl vėjo jėgainių plėtros Pagėgių savivaldybėje svarstymas. Iš karto po mero pasisakymo posėdžio pirmininkavimą perėmė vicemeras Sigitas Stonys. Tačiau jo manymu nori ar nenori V.Komskis dalyvauti klausymo svarstyme reikėtų atsiklausti visos tarybos. Taip ir buvo padaryta, paklausus tarybos paaiškėjo, kad dauguma nenori V.Komskio  nusišalinimo nuo svarstomo klausimo ir jis liko sėdėti savo vietoje.  Svarstyti vėjo jėgainių klausimo liko dar trys „tvarkiečiai” taip pat deklaravę privačių ir viešų interesų konfliktą. Tai Sigitas Stonys, Remigijus Špečkauskas ir Kęstutis Komskis. Pastarojo pranešimas apie privačių ir viešų interesų konfliktą kai kuriuos Tarybos narius  prajuokino.”Kadangi mes su meru esame dar giminės, aš pranešu, kad taip pat noriu nusišalinti”- nuaidėjo K.Komskio balsas iš salės kampo. „Dar giminės”- ši frazė ir pralinksmino Tarybos narius. Ką taip sakydamas turėjo omenyje Kęstutis Komskis, ar jis planuoja atsisakyti giminystės ryšių su savo dėdžiu V. Komskiu, ar  jo kėslai kitokie, liko neaišku. Neaišku pasidarė ir pačiam V.Komskiui. Prieš balsuodamas ar leisti nusišalinti K. Komskiui nuo šio klausimo svarstymo jis garsiai svarstė:” Kęstuti, tu čia ir uždavei klausimą. Kaip čia bus, jei aš balsuosiu, kad tau neleisti nusišalinti, kas aš čia tau toks būsiu?”-murmėjo sūnėnui meras. Nors ir kilo neaiškumų dėl giminystės ryšių, V.Komskis kaip ir visi kiti daugumos atstovai nubalsavo už draudimą K.Komskiui nusišalinti nuo balsavimo. Neišleido Taryba iš salės ir deklaravusius konfliktą S.Stonį ir R.Špečkauską.  Vėliau, kai visa opoziciją po svarių argumentų taip pat nusišalino nuo šio klausimo svarstymo tokie valdančiųjų žaidimai su „leisti ar neleisti” įgavo prasmę. Pasirodo, jei visi keturi „tvarkiečiai”, kurių žemėse greičiausiai atsiras vėjo jėgainės, kartu su opozicija būtų nusišalinę nuo klausimo svarstymo, tuomet Taryboje būtų nelikę kvorumo, tokio Tarybos narių skaičiaus, tik kuriam esant priimti sprendimai įgauną teisinį pagrindą. Akivaizdu, kad valdantieji tą jautė ir buvo pasiruošę tokiems manevrams. Po varginančių procedūrų, kurių metu reikėjo už kiekvieną deklaravusį privačių ir viešų interesų konfliktą balsuoti, kad toks Tarybos narys galėtų balsuoti svarstomu klausimu, jie lengvai pasitvirtino vėjo jėgainių parkų specialųjį planą Pagėgių savivaldybėje.

Linksmiau apie šį klausimą video-medžiagoje:

meslaisvi.lt