Ar žiniasklaida gali būti objektyvi , jei jai pinigus moka Pagėgių valdžia?

Šilokarčemos.l  Žiniasklaidos paskirtis – perduoti objektyvią informaciją visuomenei.  Žiniasklaida Lietuvoje vadinama ketvirtąja valdžia, nes daro didelę įtaką visuomenės nuomonei ir sprendimams.Vienas iš pagrindinių žiniasklaidos tikslų, kritikuoti esamos valdžios darbą.  Ar turime tokią žiniasklaidą Pagėgiuose? Pagrindiniai laikraščiai, kurie nušviečia įvykius Pagėgių savivaldybėje yra UAB „Litera” kuriamas laikraštis „Pamarys” ir”VŠĮ „Eurokompetencija” leidžiamas laikraštis „Šilokarčema” . Pastarasis praeityje garsėjo savo aštriais ir kritikuojančiais  Pagėgių valdžią straipsniais, kuo dabar jau pasigirti negali. „Pamarys” žinomas Pagėgių valdžios liaupsinimu jau nuo seno, tačiau kai tą pradėjo daryti „Šilokarčema”, ne juokais susirūpinome. Paskutinių dienų straipsniai  šiame laikraštyje privertė pasidomėti, kiek Pagėgių savivaldybės administraciją moka  leidiniams pinigų, o kad moka  abejonių neliko.

Neliko, nes pasipylė politikų ir savivaldybės tarnautojų, kurie per daugelį metų nieko doro vardan žmonių nepadarė aukštinimas. Štai ištrauka iš spalio 28d. Šilokarčemos straipsnio „48 metų pedagoginis darbas – svarus ramstis dirbant politikoje„, kuriame rašoma apie „tvarkietę” R.O.Andrijauskienę: „aktyviai dalyvaudama bendruomenės gyvenime R. Andrijauskienė įgijo žmonių pasitikėjimą ir 2007 metais buvo išrinkta Pagėgių savivaldybės tarybos nare. Politike ji yra jau trečią kadenciją. Per aštuonerius metus, būnant Savivaldybės taryboje, tapo labiau žinomos visos Pagėgių krašto problemos, susipažino su daugybe žmonių, domisi jų gyvenimu. Savivaldybės taryboje yra Socialinių reikalų komiteto narė, todėl jai labiausiai rūpi mokyklų gyvenimas.

Visus šiuos metus stebėjome Pagėgių savivaldybės Tarybos posėdžius, kuriuose ir sėdi, rašome sėdi, nes kitaip „plunksna” nesiverčia R.O. Andrijauskienė ir aklai pritaria visiems be išimties valdančiųjų stumiamiems sprendimams. Ji nei karto per aštuonerius metus tarybos posėdyje neištarė jokio žodžio. Tačiau „perlų perlas”, kuomet laikraštis parašo apie naujai paskirtą mero patarėją, B.Budvytį, kuris daug metų vadovavo statybos bendrovei, kuri vangiai mokėjo darbuotojams atlyginimus ir galų gale bankrutavo. B.Budvytis pateikiamas kaip daug patirties turintis verslininkas ir puikus politikas, jį labai giria V.Komskis: „– Pažįstu šį žmogų, žinau jo savybes, indėlį, kuriant savivaldybę. Faktą, kad jis daug metų buvo versle priimu kaip vieną jo pranašumų. Bronislovas – vienas iš tų žmonių, kuris nuoširdžiai domisi Pagėgių krašto problemomis. Tai žmogus, kuris turi patirties politikoje, bet kartu yra jos nesugadintas. Tai puikiai darbą Taryboje išmanantis žmogus. Jis geba matyti problemas iš šono – Pagėgių krašto gyventojų akimis. Tai besidomintis ir teisingą sprendimą priimti gebantis žmogus, kuris dirba ne tik Tarybos klausimais, bet ir bus puikus patarėjas naujame 2014-2020 m. ES paramos etape įgyvendinant naujus projektus”.

Na o dabar apie pinigus. Pasirodo Pagėgių savivaldybės administracija  abiems šiems laikraštukams „patrupina”  biudžeto pinigėlių. Štai 2014m. UAB „Litera”(laikraštis „Pamarys”) buvo sumokėta 578,15Lt, o 2015m. 725,06 EUR,  VŠĮ „Eurokompetencija” ( laikraštis Šilokarčema) atitinkamai per tuos pačius metus buvo sumokėta 3954,36Lt ir 2015m  947,7EUR. Šie visi pinigai greičiausiai mokami tik už Pagėgių savivaldybės tarybos priimtų sprendimų viešinimą, o kas ir iš kokių pinigų  apmoka „tvarkiečių” politikų liaupsinimo strategiją neaišku, tiksliau aišku, bet to parašyti negalime.

Reziumuojant galima daryti liūdnas išvadas. Jau daug metų iš eilės Pagėgių krašto gyventojai neturi galimybės skaityti popieriuje objektyvios informacijos apie Pagėgius valdančius politikus, bei tarnautojus. Tai yra didžiulis smūgis Pagėgių savivaldybės demokratijai. Pagėgių atveju vadinama ketvirtoji valdžia, žiniasklaida, prisiglaudė prie pirmosios, vienintelės ir nepakartojamos, „tvarkiečių” valdžios Pagėgiuose, todėl artimiausiu metu šiuose laikraščiuose skaitysime tik apie „šviesųjį rytojų”

Ir pabaigai galime  pasakyti, parduodamas „sielą” velniui laimingo gyvenimo  nesitikėk. Taip, taip, laimingo, o ne turtingo. Čia liečia, ne tik žiniasklaidą.

meslaisvi.lt