Liutauras Ulevičius įteikė prašymą Seimo pirmininkei

Lapkričio 7d. Vyriausiosios  rinkimų komisijos narys, Liutauras Ulevičius įteikė prašymą Seimo pirmininkei, Irenai Degutienei. Publikuojame jį čia:

PRAŠYMAS SPRĘSTI KLAUSIMĄ DĖL PASITIKĖJIMO

Vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymo (toliau – Įstatymas) 3 str. 1 d. 2 p. įtvirtintasVyriausiosios rinkimų komisijos (toliau – VRK) uždavinys užtikrinti, kad rinkimai ir referendumai vyktų remiantis Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir įstatymuose įtvirtintais demokratinių rinkimų principais.Šiais metais fiksuoti precedento neturintys daugybiniai ir sisteminiai rinkimų teisės aktų pažeidimai, kurių VRK tinkamai neištyrė ir neįvertino, sukėlė daugybę viešų diskusijų ir abejonių, ar VRK tinkamai vykdo jai numatytus uždavinius. Manyčiau, jog tinkamiausias sprendimas būtų atsistatydinti visai VRK in corpore ir taip prisiimti atsakomybę, už netinkamai vykdytas pareigas, tačiau toks mano siūlymas kol kas palaikymo nesulaukė. Asmeniškai nuo priesaikos dienos (2012 m. birželio 14 d.) aktyviai stengiausi naudotisVRK nariui suteiktomis teisėmis ir bandžiau užtikrinti demokratinių rinkimų principų įgyvendinimą, tačiau, akivaizdu, to nepakako.Prisiimu dalį kolektyvinės VRK atsakomybės, tačiau vienasmenis atsistatydinimas būtų neproporcingas ir būtų pretekstas oponentams į mano sąskaitą „nurašyti“ visas VRK klaidas. Pagal Įstatymo 7 str. 1 d. nuostatas VRK sudaro Seimas, todėl būtent Seimas ir turi teisę vertinti, ar VRK  in corpore, ar VRK narys vienasmeniškai tinkamai vykdė  pareigas, ėmėsi visų galimų priemonių susidariusios situacijos išvengti.

Remdamasis Įstatymo 10 str. 1 d. 9 p., jog VRK nario įgaliojimai nutrūksta, kai Seimas visų Seimo narių balsų dauguma pareiškia nepasitikėjimą juo, prašau svarstyti klausimą, dėl pasitikėjimo manimi, kaip VRK nariu.

Jeigu Seimas įvertins mano veiksmus kaip tinkamus ir nepareikš nepasitikėjimo, esu pasiryžęs tęsti savo darbą ir aktyviai dalyvauti VRK veikloje keičiant ir tobulinant rinkimų bei referendumų organizavimo sistemą. Kviečiu kitus VRK narius asmeniškai prisijungti prie šio prašymo.

Vyriausiosios rinkimų komisijos narys    Liutauras Ulevičius

 

meslaisvi.lt