Gintaras Songaila- lyderis iš didžiosios raidės!(video)

Gintaras Songaila-tikras lyderis

Lapkričio 4d. vykusiame Vyriausiosios rinkimų komisijos posėdyje, kuriame buvo galutinai pripažinti  rinkimai į 2012m. Seimą, vienintelis politikas, Tautininkų Sąjungos pirmininkas, Gintaras Songaila bandė įrodinėti , kad šie rinkimai vyko nesąžiningai. Padorių ir sąžinę turinčių žmonių, turėjo ir VRK komisijos sudėtis. Tačiau komisijos narių, Ingos Milašiūtės,  Liutauro Ulevičiaus, išsakytos principingos pozicijos , didžiajai komisijos narių daliai, pasirodė nereikšmingos. Pasibaigus posėdžiui, iš penkiolikos komisijos narių, vienuolika balsavo už rinkimų pripažinimą.

Iš karto, po rinkimų pripažinimo, Tautininkų sąjunga įteikė skundą Prezidentei ir Seimui, dėl Seimo rinkimų rezultatų teisėtumo, kurį galite peržiūrėti žemiau. O čia pateikiame Gintaro Songailos diskusiją su VRK komisija, svarstant Šilutės-Pagėgių apygardos, rinkimų rezultatų teisėtumą.

Pažiūrėkite, kaip dirba tikri lyderiai:

Lapkričio 5 d., praėjus mažiau kaip 22 valandom po Vyriausiosios rinkimų komisijos lapkričio 4 d. sprendimo (Nr. Sp-321), kuriuo buvo patvirtinti galutiniai Seimo rinkimų rezultatai daugiamandatėje rinkimų apygardoje ir visose vienmandatėse apygardose (išskyrus Visagino-Zarasų), Tautininkų sąjunga pateikė skundą Lietuvos Respublikos Prezidentei ir Seimui, kaip tai numato Seimo rinkimų įstatymo 86 straipsnio 5 dalis. Tautininkų sąjunga apskundė VRK sprendimą, kuriuo iš esmės buvo atmesti du Tautininkų sąjungos skundai tiek po pirmojo tiek ir po antrojo rinkimų rato.

Savo skunduose dėl daugybinių balsų pirkimų ir kitų šiurkščių pažeidimų Tautininkų sąjungas ginčijo esminių rinkimų rezultatų nustatymą daugiamandatėje rinkimų apygardoje ir dar šešiose vienmandatėse apygardose. Tačiau Vyriausioji rinkimų komisija, pripažinusi, kad buvo nemažai šiurkščių Seimo rinkimų įstatymo pažeidimų, galiausiai nusprendė, kad jie neturėjo esminės įtakos rinkimų rezultatams.

Tautininkų sąjunga prašo Prezidentės ir Seimo kreiptis į Konstitucinį teismą, kad jis nustatytų:

–        ar per 2012 metų Lietuvos Respublikos Seimo narių rinkimus daugiamandatėje apygardoje nebuvo pažeistos Seimo rinkimų įstatymo 5, 5-1, 61, 67, 67-1, 84, 87 straipsnių nuostatos, įtvirtinančios slapto balsavimo principą ir demokratines rinkimų procedūras, kurių laikymasis yra būtinas rinkimų rezultatų pripažinimui teisėtais; ar nustatyti šiurkštūs Seimo rinkimų įstatymo ir kitų įstatymų pažeidimai leido Vyriausiajai rinkimų komisijai nustatyti esminius rinkimų rezultatus daugiamandatėje rinkimų apygardoje.

–        ar per 2012 metų Seimo rinkimus vienmandatėse, Šilutės-Pagėgių (Nr.32), Biržų-Kupiškio (Nr.48), Širvintų-Vilniaus (nr.55), Vilniaus-Trakų (Nr.57), Kaišiadorių-Elektrėnų (Nr. 59), Jurbarko (Nr.62) apygardose nebuvo pažeistos Seimo rinkimų įstatymo 5, 5-1, 61, 67, 67-1, 84, 87 straipsnių nuostatos, įtvirtinančios slapto balsavimo principą ir demokratines rinkimų procedūras, kurių laikymasis yra būtinas rinkimų rezultatų pripažinimui legitimiais ir teisėtais; ar nustatyti šiurkštūs Seimo rinkimų ir kitų įstatymų pažeidimai leido Vyriausiajai rinkimų komisijai tiksliai nustatyti kandidatus, kurie po spalio 14 d. balsavimo pateko į antrą rinkimų turą.

Seimo rinkimų įstatymo 86 str. 5 dalis nustato, kad tiek Seimas, tiek Prezidentė privalo kreiptis į Konstitucinį Teismą per 48 valandas nuo skundo pateikimo, o 95 straipsnio 3 dalis nustato, kad šis turi pateikti išvadą per 72 valandas nuo paklausimo gavimo.

Seimo narys Gintaras Songaila jau po pirmojo rinkimų turo įregistravo Seimo nutarimo dėl paklausimo Konstituciniam Teismui projektą, kuris turi būti svarstomas rytoj, rytiniame Seimo posėdyje, nes yra surinktą 54 Seimo narių parašai dėl privalomo įtraukimo į darbotvarkę. Iki rytoj ryto Seimo narys G.Songaila planuoja pateikti papildymus savo parengtam projektu, atsižvelgus į naujas aplinkybes paaiškėjusias po VRK lapkričio 4 d. sprendimo.

Vyriausioji rinkimų komisija spalio 4 d. patvirtino Seimo rinkimų rezultatus. Prieš rinkimų rezultatų pripažinimą balsavo trys komisijos nariai: L.Ulevičius, J.Milašiūtė ir V.Benkauskas, kiti 11 narių balsavo už rinkimų rezultatų patvirtinimą. Vyriausios  rinkimų komisijos narys Liutauras Ulevičius įvertinęs visas išvadas dėl pažeidimų Seimo rinkimų metu, teigė, kad komisija turi pripažinti rinkimų rezultatus daugiamandatėje apylinkėje negaliojančiais ir paskelbė savo atskirąją nuomonę šiuo klausimu.

„Manau, kad Seimas arba Prezidentė atliks savo konstitucinę pareiga kreiptis į Konstitucinį teismą ir bus pasiektas visiškas aiškumas ar šie Seimo rinkimų rezultatai yra teisėti“ – sako Seimo narys Gintaras Songailą.

 

Skundų Prezidentei ir Seimui kopijos pridedamos.

Daugiau informacijos:
Gintaras Songaila
Seimo narys, Tautininkų sąjungos pirmininkas

 

meslaisvi.lt