”Trečioji respublika”- beprotybės ženklas?

Trečioji respublikaTrečiasis Reichas – 1933–1945 m. egzistavusios hitlerinės Vokietijos neoficialus pavadinimas. Trečiojo Reicho terminą hitlerinė propaganda vartojo siekdama sudaryti Vokietijos imperijos tęstinumo įspūdį (Reich – vok. imperija, valstybė): iki Napoleono karų egzistavusi 1-oji Vokiečių tautos Šventosios Romos imperija buvo vadinama Pirmuoju Reichu; 1870–1918 m. kaizerinė Vokietija vadinta Antruoju Reichu, tuo tarpu A. Hitlerio valdoma Vokietija gavo Trečiojo Reicho pavadinimą.

Trečiojo Reicho vėliavoje ir herbe naudojami simboliai kai kuriose Europos Sąjungos šalyse yra uždrausti. Už jų naudojimą yra numatyta tiek baudžiamoji, tiek ir administracinė atsakomybė.

Daugelis dar šiuo metu gyvų Lietuvos gyventojų,  nukentėjusių nuo hitlerinės vokietijos, su šiurpu prisimena galvažudžių, su simboliu, kurio atvaizde yra grėsmingas paukštis, nusikaltimus žmonijai. Šie gyventojai turėjo nuryti karčią baimės piliulę, kai Lietuvoje įsisteigė partija Tvarka ir Teisingumas, nes jos pagrindinis simbolis labai jau panašus į hitlerinės vokietijos simbolį. Negana to, minėta Lietuvos politinė jėga, pradeda leisti laikraštį „Trečioji respublika”, kurio pavadinimas labai siejasi su „Trečiuoju Reichu”, neoficialiu hitlerinės Vokietijos pavadinimu. Gal būt būtų galima ir pateisinti vieną panašumą, tačiau kai tie panašumai pradeda sistemingai kartotis, tai galima įvardyti, kaip pasityčiojimą iš žmonių, patyrusių „Trečiojo reicho” nusikaltimus. Priminsime, kad „Trečiojo reicho”, smogikų daliniai buvo pasivadinę pavadinimu”SS” ir dėvėjo raiščius ant rankos su šiom dviem raidėmis. „Tvarkiečiai” taip pat naudoja panašų simbolį, ant kurio dvi raidės „TT”.16961

Jungtinių tautų organizacijos 1948m konvencijos, dėl kelio užkirtimo genocido nusikaltimui ir baudimo už jį 3 straipsnis numato, kad baustinos yra šios veikos:

  1. genocidas
  2. samokslas vykdyti genocidą
  3. tiesioginis ar viešas kurstymas vykdyti genocidą
  4. bendrininkavimas genocide

Visas šias veikas vygdė „hitlerinė Vokietija”. Tai ar tapatindamiesi su „Trečiuoju Reichu”, „tvarkiečiai” nežino tokių dalykų?

Ar jie nežino, kad „Trečiasis Reichas” vykdė nusikaltimus žmoniškumui, bei karo nusikaltimus. Beja, Tarptautiniame baudžiamojo teismo statute vienas iš nusikaltimų žmoniškumui,  įvardijamas kaip bet kurios indetifikuojamos grupės persekiojimu, grindžiamu politinėmis, rasinėmis, nacionalinėmis, etninėmis, kultūrinėmis, religinėmis priežąstimis arba lyties pagrindu.

Taigi, darytina išvada, kad bet koks asmuo, ar organizacija, kopijuojanti nusikaltėliškų savybių turinčius asmenis ar organizacijas, pats ar pati linkusi į tokį pat gyvenimo būdą, arba turi rimtų sveikatos sutrikimu. Esant bet kuriam iš šių variantų, visuomenė turėtų būti akyla.

Aktyvesni Pagėgiškiai, nepritariantys „TT” politikai Pagėgiuose, žino ką reiškia šios politinės jėgos kovos metodai su oponentais. Ne duok dieve, kad taip atsitiktų ir Lietuvoje, tada nebūtų keista, kad „trečioji respublika”  pasirinktų sekančius „Trečiojo reicho” ėjimus link viešpatavimo.

Daugiau apie nusikaltimus Taikai, žmoniškumui, bei karo nusikaltimus galite pažiūrėti čia Nusikaltimai

Siūlome atydžiai perskaityti šiame puslapyje pateikiamą informaciją ir jūs  įžvelgsite  kai kuriuos dalykus, kurie vyksta mūsų šalyje, bei konkrečiai mūsų savivaldybėje.

Ramina tik tai,  kad žinome,  kaip baigėsi „Trečiojo reicho”  žygis…

 

 

Donatas Jančaras

 

meslaisvi.lt