Įstatymo pataisa suteiks galimybę gyventojams patiems priimti sprendimus

Vietos savivaldos įstatyme siūloma numatyti, kad gyventojų apklausos rezultatai būtų privalomojo pobūdžio, o ne patariamojo.

Tokią įstatymo pataisą Seimo posėdžių sekretoriate įregistravęs Seimo narys Almantas Petkus tikisi, kad tokiu būdu būtų sudaryta galimybė gyventojams patiems priimti sprendimus, teikti pasiūlymus, pastabas dėl savivaldybės tarybos priimamų sprendimų.

„Vietos savivaldos bendruomenės nariai dažnai skundžiasi dėl per mažo savivaldos institucijų bendradarbiavimo, galimybės dalyvauti sprendžiant visai vietos savivaldai aktualius ir svarbius klausimus. Vienas svarbiausių šiuolaikinės demokratijos principų – aktyvus bendruomenės dalyvavimas priimant sprendimus, todėl turi būti sudarytos galimybės pareikšti savo nuomonę ir užtikrinti, kad į ją bus atsižvelgta”, – sako projekto iniciatorius Seimo narys Almantas Petkus.

Pasak jo, projekto tikslas – įtraukti bendruomenę į savivaldos valdymą.

Pagal siūlomą projektą, „jeigu daugiau kaip pusė apklausoje dalyvavusių atrankos teritorijos gyventojų pasisakė „už” dėl apklausai pateikto (pateiktų) klausimo (klausimų), šis sprendimas tampa privalomas balsuojantiems savivaldybės tarybos nariams. Jeigu daugiau kaip pusė apklausoje dalyvavusių atrankos teritorijos gyventojų pasisakė „prieš” dėl apklausai pateikto (pateiktų) klausimo (klausimų), priimamas sprendimas šį (šiuos) klausimą (klausimus) teikti apklausai pakartotinai atsižvelgiant į apklausos teritorijos gyventojų siūlymus ir pastabas.”

Šiuo metu Vietos savivaldos įstatyme numatyta, kad apklausos rezultatai yra tik patariamojo pobūdžio, t.y. į juos neprivaloma atsižvelgti priimant sprendimą. Vietos savivaldos įstatymo 46 straipsnis numato sprendimų priėmimą savivaldybės taryboje atsižvelgiant į apklausos metu gautus rezultatus.

Eltos inf.