Kauno rajone parama norintiems atostogų metu dirbti jaunuoliams

Jaunimo užimtumui didinti vasaros atostogų metu Kauno rajono savivaldybės Taryba priėmė palankų sprendimą. Jo pagrindu darbdaviams , įdarbinusiems 14–19 metų amžiaus (įskaitytinai) jaunuolius , kurių deklaruota gyvenamoji vieta yra Savivaldybės teritorijoje bus mokama per mėnesį 300,00 Eur  už jaunuolį, įdarbintą visu darbo krūviu. Vienam darbdaviui kompensuojama ne daugiau kaip už 5 įdarbintus jaunuolius. Savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt skelbiama darbdavių, ketinančių įdarbinti jaunus žmones vasaros atostogų metu, registracija. Registruodamiesi darbdaviai užpildo pateiktą registracijos formą. Taip pat skelbiama jaunimo, ketinančio dalyvauti programoje, registracija. Jaunuoliai, išsirinkę iš programoje užsiregistravusių darbdavių sąrašo, turi registruotis el. paštu jaunimas@krs.lt, pateikdami užpildytą, pasirašytą ir nuskenuotą registracijos formą ir sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo . Registracijai suteikiamas ne ilgesnis kaip 20 darbo dienų terminas nuo paskelbimo dienos. Programoje negali dalyvauti darbdavio šeimos nariai. Programa finansuojama iš Savivaldybės biudžeto. Ši jaunimo užimtumo programa jau buvo įgyvendinama kitose didžiosiose Lietuvos savivaldybėse.

Daugiau informacijos nuorodoje.

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/10df3412fc8411ee8e4be9fad87afa59?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=4d7e9ab7-6c2e-4471-8360-b095efd8943b

meslaisvi.lt