Tarybos narė V.Boreikienė apie žvyro karjerą prie Kulautuvos: šioje vietoje visuomenės interesas ne verslo pusėje.

Violeta Boreikienė.
Nuotrauka facebook.com

2021m. sausio 19 d. Kauno rajono savivaldybės Taryba sprendė galima sakyti vieną svarbiausių šios kadencijos Tarybos svarstomų klausimų. Šis neeilinis savivaldybės Tarybos posėdis buvo sušauktas dėl planuojamo šalia Kulautuvos smėlio-žvyro karjero. Iš karto norime pasakyti, Kauno rajono savivaldybės taryba karjerui vieningai tarė ne. Apie tai jau daug rašė ne tik regioninė žiniasklaida, bet ir nacionalinė media. Tačiau čia norėtume į šį klausimą pažiūrėti kitu kampu, arba kitaip sakant Kauno rajono savivaldybės Tarybos narės,
Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos seniūnės Taryboje Violetos Boreikienės lūpomis.

„Kauno rajono savivaldybės bendruomenė išreiškė pasitikėjimą mumis, suteikdama Tarybos nario mandatą, kuris įpareigoja mus atstovauti visuomenės interesus ir užtikrinti vietos gyventojų teises, ginant teisėtus jų lūkesčius. Tūkstančių Kulautuvos ir Batniavos gyventojų nuomonė,išreikšta peticija, mums neabejotinai yra labai svarbi ir todėl ši susidariusi situacija dėl planuojamo karjero turi būti vertinama visu rimtumu. Turime įvertinti ir mūsų atsakomybę prieš tarptautinę bendruomenę siekiant išsaugoti unikalią gamtos aplinką. Europos bendrijos, kurios nare mes esame, vienas pagrindinių aplinkos politikos ir įgyvendinamos programos tikslų yra išsaugoti aplinkos kokybę, apsaugoti žmonių sveikatą ir užtikrinti racionalų gamtos išteklių panaudojimą. Europos bendrija yra prisiėmusi įsipareigojimus iki 2050m. sustabdyti biologinės įvairovės ir eko sistemos nykimą ir pereiti prie tausiai išteklius naudojančios ekologiškos ekonomikos. Bendrija taip pat įsipareigojo pasiekti Nahoje pasirašytos biologinės įvairovės konvencijos nustatytus tikslus, kuriuos turėsime pasiekti ir mes Lietuva. Mes manome, kad gamtos turtas turi būti apsaugotas ir tinkamai atkurtas dėl biologinės įvairovės vertingumo ir indėlio žmonių sveikatai ir gerovei. Neigiami pokyčiai turi būti iš anksto numatyti ir jiems turi būti užkirstas kelias ne tuomet, kai žala jau yra padaryta. Labai tenka apgailestauti, tačiau mes manome, kad planuojama verslo invazija ilgus metus kurtą ir kuriamą kurortinę, rekreacinę, poilsinę teritoriją, tik sunaikintų darnios plėtros tarp žmogaus ,gamtos , istoriniu ir kultūros paveldo sistemą ir padarytų žalą natūraliai gamtos susiformavusiam landšaftui ir kurortinės teritorijos statusą turinčioms Kulautuvos, Zapyškio ir Kačerginės teritorijoms”- kalbėjo V.Boreikienė

Tarybos narės kalba video faile žemiau:

meslaisvi.lt