Socialinei darbuotojai iš Kauno rajono „temsta” protas- ji užsispyrusiai įrodinėja, kad yra privatus asmuo

Neseniai rašėme, kaip savivaldybės biudžetinės įstaigos Kauno rajono socialinių paslaugų centras socialinė darbuotoja Aurelija Aleksynienė nusprendė įrodyti, kad ji dirbdama šioje įstaigoje socialine darbuotoja yra privatus asmuo. Straipsnį , kuriame paviešintas jos pokalbis su šio centro viena iš klienčių A.Aleksynienė skundė žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai. Ji išdėstė priekaištus, kurie taikytini privačiam asmeniu. Meslaisvi redakcija nusprendė paviešinti ir tas A.Aleksynienės mintis apie jos privatų gyvenimą dirbant biudžetinėje įstaigoje. Šeimos gerovės skyriuje dirbanti moteris ir toliau nenuleidžia rankų, ji apskundė ir straipsnį, kuriame kritikuojama jos nuomonė, kad ji yra privatus asmuo.

Naujame savo skunde socialinė darbuotoja A.Aleksynienė rašo, cituojame:

„..aš negaliu būti laikoma viešuoju asmeniu pagal tai, kaip viešojo asmens sąvoka aiškinama visuomenės informavimo įstatyme bei Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje, nes dėl savo vykdomų darbo funkcijų visuomenės dėmesio nesusilaukiu ir visuomeninėje veikloje nedalyvauju. Taigi, nepritartina publikacijos autoriaus teigimui dėl mano buvimo viešu asmeniu, todėl man taikytinas privataus asmens teisių apsaugos mastas.”

Moteris ir jos teisininkai mano, kad dirbdama biudžetinėje įstaigoje, šeimos gerovės skyriuje, kuomet jos darbas siejasi su visuomene, ji nesusilaukia visuomenės dėmesio , todėl nėra viešas asmuo. Ką galima pasakyti tokiu sudėtingu atveju. Peršasi viena mintis, kažkam nuo darbo biudžetinėje įstaigoje „temsta” protas.

meslaisvi redakcija savo ruožtu kreipsis į Kauno rajono savivaldybės administraciją, kad pastaroji pasiaiškintų arba galų gale paaiškintų Aurelijai Aleksynienei, kokio statuso asmuo ji yra dirbdama biudžetinėje įstaigoje.

meslaisvi.lt