Pagėgių Tarybą šturmuos net 20 mokytojų, tuo tarpu švietimo kokybė čia prasčiausia Lietuvoje.

vadovai

Pavaduotojos dalyvaujančios rinkimuose iš kairės L.Vytuvienė ir V.Šveikauskienė. A.Mackaus gimnazijos nuotrauka

Mažiausiai 20 pedagogų dalyvauja Pagėgių savivaldybės tarybos rinkimuose. Visi šie mokytojai į politinę veiklą įsitraukė būdami net penkiuose skirtinguose kandidatų į Tarybas sąrašuose. Daugiausiai į politiką „deleguoja” A.Mackaus gimnazija, šios įstaigos mokytojų rinkimuose kaip kandidatų net dešimt, dar keletas dalyvauja rinkimų komisijose. Visus šiuos mokytojus pasidalino  pagrinde trys kandidatų sąrašai: E.Kuturio komanda „Už permainas Pagėgių krašte”,K.Komskio visuomeninis komitetas „Pagėgių krašto vardan” ir Tvarkos ir Teisingumo partija. Vienas mokytojas dalyvauja merų rinkimuose nuo „socialdemokratų” ir viena kandidatė atsirado „Tėvynės Sąjungos” sąraše.  Iš A.Mackaus gimnazijos rinkimuose dalyvaus Airida Čiužauskaitė nuo Tėvynės Sąjungos, istorikai Eugenijus Dargužas ir Roberta Maziliauskas  , socialinių mokslų pedagogė Ingrida Juciutė, bei fizikas Juozas Žuklija E.Kuturio visuomeniniame komitete, technologas Valdas Gečas , dvi direktoriaus pavaduotojos Vida Šveikauskienė ir Loreta Vytuvienė K.Komskio visuomeniniame komitete, Loreta Kuisienė kartu su TT partija, minėta kandidatė į meres Aušra Zongailienė „socialdemokratų” atstovė.

Dar keturi  rinkimų dalyviai, mokytojai iš Vilkyškių gimnazijos, keturi iš Stoniškių mokyklos ir du iš Natkiškių Zosės Petraitienės pagrindinės mokyklos.

Žurnalo „Reitingai” duomenimis švietimo kokybė Pagėgių savivaldybėje viena iš prasčiausių Lietuvoje, o matematikos, informatikos, istorijos ir geografijos disciplinų mokymuose matyti ryškus atsilikimas, todėl šioje savivaldybėje reikia pagalbos ar naujų pajėgų rašo žurnalas „Reitingai”.

meslaisvi.lt