Arvydas Juozaitis: mums kyla išnykimo pavojus

45181843_550489205373085_8029421938029887488_nPaslapčiomis ir be jokio piliečių pritarimo Lietuvos valdžia ruošiasi pasirašyti susitarimą dėl migracijos. Pagal jį migracija pradedama laikyti kone žmogaus teise, o valstybės ne tik privalės priimti visus norinčius, tačiau ir užtikrinti visas socialines bei kitas garantijas. Iš esmės bet kokių migrantų priėmimas taps valstybės prievole. Apie tai kandidato į Lietuvos Respublikos Prezidentus Arvydo Juozaičio ir tarptautinės politikos eksperto, buvusio JAV diplomato Algio Avižienio pokalbis. Kaip atsirado paktas JTO Generalinė Asamblėja 2016 metais, dalyvaujant 193 JTO valstybėms-narėms, tuometinio JAV prezidento Barako Obamos iniciatyva priėmė paketą įsipareigojimų ginančių pabėgėlius ir migrantus, kad būtų geriau organizuojami pabėgėlių srautai ir stiprinamos nukentėjusių teisės. Štai kas kalbama pakte Globalus migracijos paktas (Migration Works for All): – pareiškia, kad migracija tai gėris, kurio privalo norėti kiekviena šalis; – nori sukurti programas, kad padaryti migraciją populiaria ir pageidaujama priimančiose šalyse; – sako, kad migracija yra geriausias demografijos problemų sprendimas Europai ir sprendžia darbo jėgos trūkumo problemą; – numato įsipareigojimus suteikti migrantams visa tai kas būtina oriai migracijai be kliūčių; – nedaryti skirtumų tarp karo pabėgėlių, klimato pabėgėlių, persekiojamų dėl religijos, politinių, etninių ir ekonominių pabėgėlių; – pasisako už priėmimą kiekvieno migranto nepriklausomai jo teisinio statuso; – įpareigoja valstybes-nares priimti migrantus, nepriklausomai nuo to, ar jie turi dokumentus, asmens pažymėjimus, ar ne; – įpareigoja, kad migrantai galėtų naudotis tomis pačiomis teisėmis, kaip ir priimančios šalies piliečiai; reikalauja uždrausti migrantų išsiuntimą, pareiškia, kad priimančios šalys turi padėti susijungti migrantų šeimoms; – rekomenduoja vertinti kaip dezinformaciją tvirtinimus, kad migracija yra grėsmė; – nurodo, kad saugumo priemonės yra migrantų sujaudinimo šaltinis ir kelia migrantams grėsmę; – kalbama, kad tie, kurie negali būti laikomo pabėgėliais, bet susiduria su neįveikiamais sunkumais grįžtant į savo kilmės šalį, turi naudotis ta apsauga, kaip ir pabėgėliai.