Mūšis dėl LRT- konservatoriai prieš „valstiečius” ir Naglį Puteikį

Širinskienė

Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkė Agnė Širinskienė

Sausio 12d. Seimo rytiniame posėdyje tikrai buvo karšta. Seimo teisės ir Teisėtvarkos komiteto pirmininkė Agnė Širinskienė pristatė projektą, kuriuo siekiama sudaryti laikinąją tyrimų komisiją ir pavesti jai atlikti Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos valdymo, finansinės bei ūkinės veiklos parlamentinį tyrimą.

Pristatydama nutarimą Agnė Širinskienė sakė, kad po pakartotino Seimo narių kreipimosi į LRT ši įstaiga pateikė ne visą Seimo narių prašytą informaciją, motyvuodama informacijos konfidencialumu. Pasak A.Širinskienės LRT nesugebėjo pateikti tų dokumentų, kurių reikėjo, jų informacija net nesutampa su viešojoje erdvėje jų pačių paskleista informacija. Sutartys su prodiuseriais yra pateiktos be dalies priedų arba atvirkščiai, pateikiami priedai, o sutartys ne.

„Apibūdinsiu tik keletą dokumentų kuriuos LRT atsiuntė Seimo nariams. Krinta į akis tai, kad pasirašomi papildomi susitarimai prie sutarčių, kuriose numatomas naujas vienkartinių programų prodiusavimas ir transliavimas. Tarkime 130 min. vienkartinė programa, už kurią prodiuseriui yra mokama daugiau nei 120 tūkst. eur. Kita programa 150 min. trukmės, prodiuseriui mokama virš 110 tūkst. Eur. ir LRT dar prisideda savai resursais,t.y. technika, įranga , paslaugomis kas bendrą 150 min. trukmės programos kainą iškelia iki 140 tūkst.Eur. Tai nėra vienintelės dvi tokios sutartys. Yra ir tokių sutarčių, kurios pasirašomos kaip neatlygintinos, bet po to pasirašomas papildomas susitarimas, kur yra įterpiama į sutartį atlyginimo suma. Kodėl taip vyksta yra retorinis klausimas”– kalbėjo A.Širinskienė. Komiteto pirmininkė priminė ir Konstituciją, kurioje nurodyta kad Seimas ne tik tvirtina biudžetą bet ir vykdo jo parlamentinę kontrolė, o LRT gauna tikrai nemažą,  40 mln. eur biudžeto dalį, todėl kaip  jie yra naudojami privalome žinoti.

Kubilius

Andrius Kubilius buvo tarp tų, kurie gynė LRT

Po nutarimo paviešinimo Agnės Širinskienės paklausti arba jai pasakyti replikas panoro visa eilė konservatorių. Jie it vienas kartojo, kad noras sudaryti laikinąją komisiją LRT veiklai ištirti  yra ne kas kita, o tik politikų susidorojimas su žurnalistais. Aktyviausiai iš konservatorių pasireiškė Mykolas Majauskas.

„Visa ši veikla paprasčiausias valdančiųjų bandymas užčiaupti tuos, kurie nebijo jūsų kritikuoti. Ar speciali komisija nėra kuriama tam, kad politikai gautų daugiau įtakos Nacionalinio transliuotojo valdyme. Ar nemanote, kad be Seimo yra kitų instituciją, kurios galėtų atlikti LRT auditą? Gal yra kitų viešųjų įstaigų, kurias reikėtų audituoti? Ar nemanote , kad jūsų veikla yra elementarus persekiojimas už kritiką?”-klausė jaunasis konservatorius. Į tai A.Širinskienė atsakė, kad net neabejoja, jog tyrimų komisija tyrimui į pagalbą pasitelks visas reikiamas valstybės institucijas.

Po eilės opozicijos atstovų su prisegta atlapuose neužmirštuole puolimo, į Agnės Širinskienės pusę stojo nesegintis žydros gėlės Seimo narys Naglis Puteikis.

Čia kolegos šneka apie pavojų žiniasklaidos laisvei. Jūs turbūt nežiūrite geriausio Lietuvos propagandisto, lietuviško „Kiseliovo”,t.y. Matonio parengtų siužetų per LRT. Tai štai juose yra tik vienos pusės nuomonė, nepateikiant antros. Bet šį kartą ne apie Matonį, aš jau trečia kadencija dirbu Seimo audito komitete. Kai tik šis komitetas bando parašyti Valstybės kontrolės, kad ji imtųsi LRT tyrimo, visi valstybės kontrolieriai, kuriuos aš asmeniškai pažįstu čiumpa už galvos ir sako – būkit geri, tik nekiškit mūsų tenais.„- dėstė Seimo narys. Vėliau pasisakymo metu N.Puteikis rėžė iš peties.Naglis Puteikis

Jau daug metų LRT yra tapusi politinių ir ekonominių užsakymų stalu, kuriame tie politikai, kurie draugauja su grupe draugų gauna teigiamus reportažus ir teigiamas laidas, o kurie oponuoja valdžiai arba pačiai LRT jie visą laiką tenais yra prausiami nesuteikiant galimybės atsakyti. Norėčiau atkreipti dėmesį į žinių tarnybai vadovaujantį Matonį, kuris tenkina ne tik politinius užsakymus, bet ir ekonominius. Iš esmės Matonis prekiauja poveikiu. Jis organizuoja šališkus reportažus nukreiptus prieš viešąjį interesą. Jis organizuoja tokius reportažus konkrečių korporacijų užsakymu pagal tenkinančius korporacinius interesus. Tai kurioje valstybėje visuomeninė televizija tenkina korporacijos, o ne viešus interesus. Šitą savo kalbą skiriu tiems Seimo nariams , kurie mano jog šis Seimo žingsnis atlikti LRT tyrimą yra pasikėsinimas į žiniasklaidos laisvę. Pasižiūrėkite į Panoramos stilių, Matonio , lietuviško Kiseliovo stilių, ten vienpusiška informacija pateikiama. Noriu pasakyti, kad LRT jau seniai nebėra visuomeninis transliuotojas, jis yra užsakymų stalas vykdantis ekonominius ir politinius užsakymus kaip koks laisvosios rinkos institutas. LRT atsisakymą pateikti Seimo nariams atsakymus apie lėšų panaudojimą reikia vertinti kaip iššūkį Seimui , tai nieko bendro su žiniasklaidos laisve neturi. Tai yra grupė draugų užvaldžiusių biudžetą„-kalbėjo parlamentaras  N.Puteikis

N.Puteikiui buvo įdomi, A.Širinskienės nuomone kodėl taip keistai elgiasi Valstybės kontrolieriai vos prakalbama apie LRT auditavimą.

A.Širinskienė atsakydama parodė į antrame posėdžių salės aukšte esančius žurnalistus ir pasakė, kad paaiškinti gal galėtų jie, nes po posėdžio turbūt nuvyks į Valstybės kontrolės būstinę ir viską išklausinės.

Vakariniame Seimo posėdyje balsavime dėl laikinosios komisijos LRT veiklai tyrimo sudarymo užsiregistravo 78 Seimo nariai. Už balsavo 59, prieš 18 Seimo narių.Laikinosios komisijos sudarymui buvo pritarta.

Prieš balsavimą  kalbėjo vėl tie patys Seimo nariai ir pasakė iš esmės tą patį, tačiau N.Puteikis perspjovė visus. Kreipdamasis į opozicijos atstovus, aršiai ginančius LRT konservatorius ir liberalus, N.Puteikis juos nuramino:

„Nebijokite, Matonis nenustos kepti savo propagandinių reportažų, juk mes čia nesvarstome pakeisti LRT tarybą, tikrai būkite ramūs, propagandiniai reportažai toliau tęsis ir Kiseliovas galės džiaugtis savo lietuvišku mokiniu”- baigė Seimo narys.

meslaisvi.lt