Daugiabučių renovacijos pasekmės Kauno rajone – šildymas brangsta būtent dėl to.

KPC nuotrauka

KPC nuotrauka

Apie daugiabučių namų renovaciją iki šiol girdėjome tik teigiamus dalykus. Agituodama gyventojus modernizuotis namus,valdžia įvardindavo pagrindinį to privalumą, tai šilumos kainos sumažėjimas vartotojams. Tačiau prieš pat naujuosius 2018 metus pasigirdo kalbų ir apie kitokias daugiabučių namų renovacijos pasekmes. Šių kalbų pradininkais tapo Kauno rajono savivaldybės Taryba. Gruodžio 21d. rajono savivaldybės Tarybos posėdyje buvo svarstomas klausimas dėl UAB Komunalinių paslaugų centro bazinės šilumos kainos dedamųjų nustatymo. Naujos kainos buvo patvirtintos artimiausiems trims metams.

Pranešdamas Tarybos nariams sprendimą dėl kainos Aplinkos skyriaus vedėjas Darius Šlapikas pasakė, kad įvertinus visas sąnaudas kaina šiek tiek didėja, ji bus 6,97 Eur už kWh, didesnė  34 centnais nei praeitame laikotarpyje.

Tarybos narys konservatorius Gvidas Rutkauskas dalyvavęs klausimo svarstyme ūkio ir verslo komitete pabrėžė, jog svarstymo metu paaiškėjo , kad ir ateityje ta kaina didės, nes šilumos vartojimas dėl renovacijos mažėja. G.Rutkauskas paprašė sprendimo rengėjo paaiškinti, ar tikrai dėl šilumos vartojimo sumažėjimo šilumos tiekėjai bus priversti didinti kainas. D.Šlapikas patvirtino, kad būtent dėl renovacijos ir to pasekoje atsiradusio šilumos tiekimo apimčių mažėjimo šilumos tiekėjai priversti didinti kainą. Kaip išsigelbėjimo nuo to priemonę D.Šlapikas įvardino planuojamą Vandžiogaloje statyti biokuro katilą.

„Reikėtų galvoti ir apie pačių šilumos tiekimo tinklų renovaciją, kadangi šioje vietoje šilumos praradimai taip pat yra ne menki. Tai gal ir būtų tos priemonės, kurios kompensuotų renovacijos pasekmes.”– sakė D.Šlapikas

Į klausimo aptarimą įsitraukė ir liberalas Gintautas Krilavičius:

„Norėčiau atkreipti dėmesį į vieną dalyką, šilumos tiekimas mažėja penkiais procentais. Mūsų įmonė UAB „Komunalinių paslaugų centras” stovi abiejuose prekystalio pusėse, ji tiekia šilumą ir ji renovuoja namus. Akivaizdu, kad įmonė iš vienos pusės suinteresuota pateikti kuo daugiau šilumos, iš kitos pusės suinteresuota, kad gyventojai renovuotųsi daugiabučius. Suprantu, kad čia yra mūsų daugumos politikos klausimas, tačiau mano siūlymas kuo greičiau susirūpinti konkurencija daugiabučių namų administravimo srityje, kad tuos praradimus dėl renovacijos kompensuotume per administravimo paslaugų kainų sumažinimą.”-pastebėjo Gintautas Krilavičius.

Sprendimas 19-kos narių balsais „Už” buvo priimtas, vienintelis prieš balsavo Tėvynės Sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų atstovas Česlovas Paulauskas. Pats Gintautas Krilavičius kartu su Asta Ulinskaite ir Laima Stankevičiene susilaikė.

meslaisvi.lt