Bausti negalima pasigailėti dėl 5,71 euro

Nors merą A. Čepononį užgriuvusi teismų posėdžių banga neįtakoja tiesiogiai jo pavaduotojo, tačiau didžiosios metų šventės K. Auguliui nuotaikos pakelti negalėjo. Jis yra prispaustas įvairiausių išorinių bei vidinių prieštaravimų ir abejonių. Jas jam sukėlė nerūpestingas sprendimas naudotis tarnybiniu automobiliu sūnaus Donato vestuvių metu.

Negalėdamas pakęsti, kad Radviliškio socialdemokratai „patapę grindų skuduru“ po Antano kojomis, Tarybos narys E. Martynkinas, palaikomas bendraminčių, pradėjo reikalauti iš LSDP Radviliškio skyriaus pirmininko K. Augulio atsakomybės. Tačiau pasinaudojęs savo sūnaus ryšiais ir pažintimis sostinėje ir savo paties įtaka rajone, K. Augulis „suorganizavo raganų medžioklę“. Todėl, nesistengiant laikytis partijos statuto, vietos skyrius už menamus etikos pažeidimus bandė išmesti iš partijos E. Martynkiną ir V. Budvytienę. Demonstruodamas pavyzdį bet kuriam kitam, nusprendusiam ateityje mesti „pirštinę“.

Už tokią sūnaus „pagalbą“, Kazimieras nusprendė atsidėkoti „paslauga“. Pavežioti sūnų Donatą su būsima marčia po Lietuvą. Kaip pačius brangiausius svečius. Kelionės tikslu pasirinko A. Baranausko Anykščių kraštą. Problema tame, kad tarnybiniu automobiliu su savivaldybės vairuotoju jis naudojosi atostogų metu! Aišku, toks pasirinkimas gal buvo motyvuojamas praktiniais sumetimais. Kartą nukentėjęs automobilio avarijoje, kai girto vairuotojo vežamas neblaivus keleivio vietoje sėdėjęs pateko po traukiniu, o tai primena randai ant Kazimiero kaktos, jis nutarė nerizikuoti. Šaunu, kad sąmoningas tas mero pavaduotojas: išgėręs nenori sėstis prie vairo. O kaip sūnaus vestuvės be alkoholio senosios nomenklatūros „dinozaurui“…

Bet neapskaičiavo šitas rajono politikas, kaip tai gali atsigręžti prieš jį patį. Netikėtai jam pačiam, nes tikėjosi, kad įvyks taip, kaip jo kolegos iš konservatorių partijos atsikratė „nepatogius klausimus“ kėlusiu bendrapartiečiu. Šitie išmestieji nesusitaikė su partijos bičiulių tokia „primesta dalia“. O dar išaiškėjo, kad kaltindamas kitus visos partijos ir skyriaus pirmininko, tai yra jo paties Kazimiero, vardo diskreditavimu ir autoriteto pažeminimu, etikos nesilaikymu, pats galimai pažeidė viešųjų ir privačių interesų įstatymą.

Dėl tokio mero pavaduotojo elgesio pirmiausiai buvo informuotas rajono meras A. Čepononis. Mero reakcija į situaciją daugiau nei keista. Mero nuomone, kad: „gal būt tai galima, gal kokia tvarka yra, juk Druskininkai tai turi tokią tvarką pasitvirtinę…“. Nustebina toks tiesiogiai rinkto politiko atsakymas ir akivaizdus neveikimas, kad būtų išsiaiškinta, todėl buvo kreiptasi raštu į Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją, Radviliškio Kontrolės ir audito tarnybą bei patį merą A. Čepononį, nes jo polinkis „užmiršti“ tam tikras detales, ypač nesant įrodymų, ir jam nepalankias, yra beveik kultinis.

Radviliškio savivaldybės kontrolierė G. Sinkevičienė, atlikusi tyrimą savo kompetencijos ribose, vienareikšmiškai rašte išdėstė, kad nesant patvirtintai tvarkai, buvo neteisėtai naudojamasi tarnybiniu transportu. Dar blogiau. Politikas K. Augulis, taip elgdamasis, į tokią veiklą įtraukė ir kitus savivaldybės administracijos darbuotojus, kadangi vairuotojas turėjo teisę atsisakyti vežti, o buhalterė, neturėdama jokio teisinio pagrindo, nepriimti pinigų už naudojimąsi tarnybiniu transportu. Kadangi tai „tik“ 5,71 eurų suma, tai Kazimierui negresia jo „boso“ Antano likimas. Už tai jo nepersekios prokuratūra ir gal būt artimiausiu metu Auguliu neteks trinti kaltinamųjų suolo. Tačiau dabar galima suprasti, kodėl būtent rajono „galva“ nenori, jog savivaldybės naudojamuose transporto priemonėse būtų įdiegta GPS programa. Bet kuris akylesnis nuspręs patikrinti, ar tikrai meras ir kiti politikai bei valdininkai nuvažiuoja tiek, kiek deklaruoja.

Meras A. Čepononis pateikęs raštišką atsakymą, pabrėžė, jog jis dar „neturi duomenų, kad valdininkas ar darbuotojas naudotųsi atostogų metu tarnybiniu transportu“, nors buvo pirmas informuotas telefonu apie jo pavaduotojo Kazimiero atvejį. Taip, Kazimieras juk ne valdininkas, jis juk politikas, todėl melu mero irgi neapkaltinsi. Paprašytas pakomentuoti tokį mero parašu patvirtintą raštą, kurį rengė Juridinio skyriaus „specialistas“ A. Matuzevičių, meras tegalėjo išspausti, kad nieko jis nežino, ir kreiptis reiktų į patį Arnoldą paaiškinimo! Įdomu, kodėl ne Bendrųjų reikalų ar turto skyriaus specialistai rengė raštą? Ir ar Arnoldas turėjo būti asmeniškai informuotas, kad turėtų duomenų apie neteisėtus politikų veiksmus? Kontrolierė suprato, VTEK suprato, netgi Radviliškio rajono savivaldybės Etikos komisija suprato, o Arnoldas nesuprato, kad Kazimieras neteisėtai naudojasi tarnybiniu transportu, nes neturi duomenų!

Paprašytas pakomentuoti tokią situaciją, Seimo nario biurą iš Vilkaviškio į Radviliškį perkėlęs buvęs premjeras A. Butkevičius dėstė, kad politikai iš viso neturėtų naudotis tarnybiniais automobiliais ne tarnybos reikalais. Nežinoma, ar viešai drįs pabarti Radviliškio skyriaus pirmininką, nes ruošdamasis LSDP partijos pirmininko rinkimams, jis siekia kuo daugiau palankumo iš kuo didesnio partijos skyriaus skaičiaus. Tad socialdemokratija ir jos vertybėmis nelabai čia pakvipo. Taip, jiems svarbus yra žmogus, šiuo atveju neteisėtai tarnybiniu transportu besivažinėjantis Kazimieras. Šiai dienai jis atvykęs aiškinosi E. Martynkino ir V. Budvytienės pašalinimo aplinkybes.

Nepabijojęs konservatorių skyriaus pirmininko rūstybės, „Radviliškio šiluma“ direktorius P. Mickaitis savo pavaldinei ir Tarybos narei S. Dišlei skyrė tarnybinę nuobaudą, kai darbo metu ji prieššventiniu metu nešiojo šakočius po butus, tuo tarpu tokios politinės valios labai trūksta merui Antanui. Gaila, kad mero energingumas naudojamas savųjų protegavimui, bendrapartiečių dangstymui. Rajonui būtų tik geriau, jei rinktas vadovas pasielgtų taip principingai, kaip Australijos ministras pirmininkas, kuris atleido sveikatos ministrę, nes ji naudojosi tarnybinėmis komandiruotėmis, kad nusipirktų nekilnojamą turtą. Australija didesnė nei Lietuva, gal todėl ir padaryta žala savivaldybei tėra „tik“ 5,71 euras…