D.Jančaras: neteisėtas politikų praturtėjimas tikrai bus ištirtas

Donatas Jančaras įsitikinęs kad Lietuvoje turime išspręsti vienintelę problemą, tai politikų korupciją

Donatas Jančaras įsitikinęs kad Lietuvoje turime išspręsti vienintelę problemą, tai politikų korupciją

Ar pažįstate tokių politikų Lietuvoje, kuriems būtų galima pritaikyti šį Jungtinių Tautų Konvencijos prieš korupciją 20str.(Neteisėtas praturtėjimas). Jis sako kad kiekviena valstybė Lietuva taip pat, šios Konvencijos Šalis, laikydamasi savo konstitucijos ir pagrindinių savo teisinės sistemos principų, svarsto galimybę priimti reikiamus teisės aktus ir imtis kitų būtinų priemonių, kad pagal pagrindinius jos nacionalinės teisės principus baudžiamuoju nusikaltimu būtų laikomas tyčinis neteisėtas praturtėjimas, tai yra žymus valstybės pareigūno turto padidėjimas, kurio jis negali pagrįsti savo teisėtomis pajamomis.

Kiek girdėjote bylų dėl neteisėto praturtėjimo, kurios būtų pradėtos pasinaudojant ne tik Lietuvos įstatymais, bet ir šia konvencijos nuostata? Greičiausiai nei vienos. Ką tai sako apie mūsų valstybės teisinę sistemą? Ji kol kas nepajėgi imtis tokio lygio nusikaltimų, kuriuose įsivėlę mūsų politikai, tačiau ateityje visus šiuos „voratinklius” tikrai kažkas išpainios, įsitikinęs Informacijos Analizės asociacijos prezidentas Donatas Jančaras.” Gražų skaičių 20, kuriuo pažymėtas Jungtinių tautų konvencijos straipsnis(Neteisėtas praturtėjimas), turėtume perkelti ir senaties termino dėl tokių nusikaltimų metų skaičiui, o gal net visai netaikyti senaties termino. Akivaizdu, kad dabartiniai teisėsaugos pareigūnai vengia tirti , o dažniausiai net dengia politikų veiklą, dėl kurios jie ženkliai praturtėjo. Tai yra todėl, kad daugelis teisėsaugos pareigūnų ir dabartinių politikų  yra tampriai susiję, jie dar pamena laikus kuomet visi Lietuvoje alsavo „sovietmečio oru”,  lankė tas pačias mokyklas, gyveno greta, galbūt svajojo apie nepriklausomą Lietuvą ir išmoko „kolūkietiškų” įstatymų, kurie leisdavo visiems vogti bendrą turtą. Pripratę prie tokio gyvenimo ritmo, neišmanantys kaip sąžiningai užsidirbti, jie nenori atsisakyti  galimybių,kurias suteikia politinis nebaudžiamumas. Jiems turbūt atrodo , kad dengiant vienas kitą pavyks susikurti savo ir savo vaikų gerbūvį daugeliui metų į priekį. Apie neteisėtus praturtėjimus, pasinaudojant visų piliečių turtu galėčiau pasakoti daug ir ilgai, galėčiau ir įvardinti pavardes, tačiau dėl  aplinkybių apie kurias užsiminiau , to dabar padaryti negaliu, nes sistema kol kas dirba sau, o ne visuomenės gerovei. Mūsų organizacija skaičiuoja ir archyvuoja visą Lietuvos turtą, kuris mūsų manymu neteisėtai perėjo į kai kurių politikų rankas. Tai visų pirma žemės, miškai, nekilnojamasis turtas, Europos sąjungos paramos lėšos ar jų pagalba sukurta infrastruktūra, neteisėtu praturtėjimu galima vadinti ir sukurtas fiktyvias politinio pasitikėjimo darbo vietas, kuriose įdarbinami „gaujos’ nariai ir taip jie daugelį metų lobsta visų mūsų sąskaita ir dar susikaupia senatvės pensiją. Toks gerovės susikūrimas tikrai yra neteisėtas ir tokie atvejai tikrai bus ateityje ištirti ir įvardinti viešai. Didelė tikimybė, kad reikalausime atlyginti padarytą žalą valstybei. Jeigu kažkas galvoja, kad to padaryti nebus įmanoma turėčiau pasakyti, palaukime dar dešimt metų ir pažiūrėsime”- sakė Informacijos Analizės Asociacijos prezidentas.

politinė reklama parengta paties politinės kompanijos dalyvio

meslaisvi.lt