Kas slepiasi po 0,66 euro cento: neūkiškumas ar „pasipelnymas“ vidury dienos?

Nuo šių metų pavasario visos Radviliškio rajono švietimo įstaigos sudarė naujas sutartis dėl nemokamo vaikų maitinimo paslaugos teikimo. Nepaisant nemažų priekaištų iš tėvų ir mokyklų administracijos pusės dėl porcijų, maisto kokybės ir kitų problemų, paslaugos teikėju vėl tapo liūdnai pagarsėjęs VšĮ „Kretingos maistas“.

Kad kiekvienai mokymo įstaigai nereikėtų atskirai derėtis dėl šios paslaugos teikimo, centralizuotu būdu konkursą organizavo ir derybas vykdė Radviliškio rajono savivaldybės Švietimo ir Sporto Paslaugų Centras. Jose taip pat dalyvavo ir savivaldos vadovai bei administracijos atstovai. Organizavo, derėjosi, nustatė kainas, tačiau atsakomybės prisiimti nesiėmė, ir pasirašyti sutartis buvo įpareigoti patys švietimo įstaigų vadovai. Už 167 212,32 eurų sumą numatyta per vienerius metus pamaitinti beveik 1400 vaikų iš socialiai remtinų rajono šeimų.

Taip viskas būtų ir pasimiršę, jeigu ne vienas bet…Po naujo konkurso dėl padidėjusių nemokamo vaikų maitinimo įkainių atsiradusią finansinę „skylę“ reikia per finansuoti iš naujo. Savivaldybės specialistai planuodami 2016 m. biudžetą negalėjo numatyti iš anksto, kad tiekėjas pakels įkainius ne procentais, o kartais. Tam reikalingų lėšų numatė paimti iš 2015 m. laisvo biudžeto lėšų likučio, nes buvo sutaupyti 3,8 mln. eurų iš socialinei paramai skirtų, bet neišmokėtų lėšų. Todėl jau rugpjūčio mėnesį, prieš pat prasidedant naujiems mokslo metams, Tarybos narių svarstymui buvo pasiūlytas sprendimo projektas dėl 2016 m. biudžeto pakeitimo. Projekto aiškinamajame rašte Finansų skyriaus vedėja R. Chlebauskienė siūlė 2016 m. biudžetą per finansuoti 188 tūkstančiais eurų, iš jų skiriant 87 200 eurus maisto gamybos išlaidų įkainio padidėjimui nuo 0,19 euro centų iki 0,66 euro centų skirtumui padengti. Atsitiktinumas ar ne, tačiau padauginus ankstesnės sutarties 0,19 euro centų maisto gamybos paruošimo įkainį iš buvusio 3,4528 lito santykio su euru, gaunama 0,656 euro cento suma. Ne pelno siekianti įmonė pasirodo turi „laukiniams vakarams“ būdingą godumo jausmą, paslėptą konfidencialumo grafa.

Pavasarį kilusio „kalafiorų“ skandalo metu LR Vyriausybės vadovas A. Butkevičius teigė, kad nėra ir negali būti jokio tiesioginio ryšio, kad Lietuvoje maisto produktų kainos didėjo būtent tik dėl euro įvedimo. Jis galėtų būti iš dalies teisus. Juk kainos ir nesikeitė – tik valiutos ženklas. O kad taip gali būti, akivaizdžiai pademonstravo ir tiekėjas VšĮ „Kretingos maistas“ siūlydamas savo 3,45 karto padidėjusius įkainius, kurie buvo priimtini savivaldybės aukščiausiajai valdžiai, nors turi gavę įgaliojimus atstovauti ir ginti rajono gyventojų bendrą gerbūvį.

Derybose dalyvavę valdžios atstovai net nesigilino, kaip virš trijų kartų padidėję „primesti“ įkainiai bus finansuojami, kas turės „lopyti“ kiaurą biudžetą. Ar tikrai 2015 m. sutaupytos biudžeto lėšos turi būtinai atsidurti ne „pelno“ siekiančio verslo kišenėje, ir tam negalima pasipriešinti? Toks valdančiųjų politikų iškreiptas mąstymas, kai siekiama socialinei atskirčiai mažinti skirtas lėšas „permesti“ į turtingųjų kišenę, tikrai iš esmės neprisidės prie tam tikrų visuomenės socialinių sluoksnių skurdo realaus mažinimo.

Svarstant, jei tai galima pavadinti svarstymu, pateiktą sprendimo projektą iš visų keturių Tarybos komitetų tik vieninteliame Kultūros, švietimo ir sporto komiteto posėdyje tik vienas Tarybos narys S. Zajančkauskas pasiteiravo savivaldybės ir administracijos vadovų, kodėl įkainiai padidėjo būtent tris ir daugiau kartų. Nieko neslėpdami tiek mero pavaduotojas K. Augulis, tiek administracijos direktorė J. Margaitienė komiteto posėdyje pabrėžė, kad nieko nebuvo galima padaryti, nes tiekėjas „pasiūlė“ tokias kainas. Jiems antrino ir valdančiajai koalicijai priklausantys kiti Tarybos nariai, kurie patys savo iniciatyva siūlė visokiausius paaiškinimus savo kolegai dėl geresnės tiekiamo maisto kokybės, padidėjusių kaštų ir taip toliau. Tačiau savivaldos ir administracijos vadovai „pamiršo“ pasakyti, kad konkursas buvo rengiamas supaprastintų derybų būdu, kur buvo galima ir privaloma atstovauti viešą interesą. Norint, kad tiekėjas nepiktnaudžiautų savo statusu ir neprimestų valios, reikia sudaryti tokias konkurso sąlygas, kad ateitų kuo daugiau potencialių paslaugos tiekėjų, o ne vienas. Tačiau žinant, kad pirkdama 32 kartus brangiau savivaldybės viešinimo paslaugą negu kaimyninis rajonas tam išleidžia ir kurios sutarčiai nepritarė Viešųjų pirkimų tarnyba, savivaldybės vadovams net ne nuodėmė uždėti lygybės ženklą tarp lito ir euro už maitinimo paslaugas. Mokama juk iš bendro biudžeto, o ne iš asmeninės kišenės. O iškilus kokioms nors nemalonioms insinuacijoms, ypač prieš rinkimus, kaltę bus galima suversti kam tik nori, kad ir tiems patiems švietimo įstaigų vadovams, išskyrus pačius politikus ir administracijos vadovus.

Padedant Valstybės kontrolei, Radviliškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba nustatė, kad VšĮ „Kretingos maistas“ tiekdamas maitinimo paslaugą ankstesniame laikotarpyje nemokamai naudojosi mokyklų turtu gamindama ir tiekdama maistą mokyklose. Gal kontrolierių pastabos buvo teikėjui akstinas padidinti įkainį, nes reikia „apsidrausti“, jei ateityje kas nors gali pareikalauti sumokėti nuomą už mokyklos turto naudojimą. Tačiau šiai dienai politikai tikriausiai net nesigilino į pateiktas kontrolierių šias išvadas ir rekomendacijas.

Pradėjus straipsnio autoriui domėtis, kaip Finansų skyriaus vedėja apskaičiavo papildomų lėšų poreikį atskiroms rajono mokykloms, kodėl numatytas kai kurioms mokykloms beveik toks pat papildomų lėšų poreikis, nors gerokai skiriasi joje gaunančių nemokamą maitinimą vaikų skaičius pusantro karto, ji negalėjo paaiškinti. Žiūrint į skaičius, susidaro toks įspūdis, kad paskirtos sumos nėra ekonomiškai pagrįstos, nepaisant to, kad visoms mokykloms įkainis pakilo vienodai ir buvo žinomas, koks vaikų skaičius gaus nemokamą maitinimą. Tačiau dėl 3,45 karto padidėjusių įkainių iš karto patarė kreiptis į Radviliškio rajono savivaldybės Švietimo ir Sporto Paslaugų Centro direktorių V. Jakavičių.

Centro direktoriaus nuomone, tokį vienintelio tiekėjo įkainių padidinimą lėmė ankstesniame laikotarpyje VšĮ „Kretingos maisto taikyta skirtinga kainodara atskiriems rajonams arba paprasčiau šnekant, įmonė naudojo dempingo politiką. Neva norėdami įeiti į naują rinką ir sužlugdyti bet kokius konkurentus, prieš tris metus pasiūlė daug mažesnį įkainį negu maisto paruošimo savikaina. Bet paaiškinti, kodėl reikalingas būtent papildomų 87 200 eurų lėšų poreikis ir kaip jis buvo apskaičiuotas, jis atsisakė tai pakomentuoti ir nukreipė atgal pas savivaldybės administracijos finansininkus. Kaip jau tapo įprasta Radviliškio rajono savivaldybės kuluaruose, kai išgirdus nepatogų klausimą, vyti interesantą kuo toliau, nesibodint kartais iškviesti ir policijos pareigūnus.

Galima suabejoti savivaldybėje tiesiogiai išrinktų politikų, įskaitant merą A. Čepononį bei vicemerą K. Augulį, ir administracijos direktorės J. Margaitienės ir jos specialistų kompetencija ir jų „degančiu“ noru atstovauti rajono gyventojų interesus, kai net nebandoma pasipriešinti vienintelio tiekėjo ‘diktatui“ siekti pasipelnyti rajono bendruomenės sąskaita. Kauno miesto valdymą perėmęs visuomeniniam komitetui ir merą išrinkus tapus verslininkas V. Matjošaitis sugebėjo sumažinti trečdaliu kainas kai kuriose srityse, tuo tarpu Radviliškio rajone vis dar lengva ranka švaistomi mokesčių mokėtojų pinigai.