15 metų: ar tiek laiko nebeužtenka savivaldybės valdininkams įregistruoti turtą

img_9702Viena radviliškietė, dirbanti „Lietuvos Geležinkeliai”, nustebo, kai nuo šių metų liepos pirmos dienos jos buto nuoma padidėjo tris kartus. Pasak gyventojos, ji Laisvės al. 40 adresu esančio namo bute gyvena ilgiau nei trisdešimt metų. Norėdama išsiaiškinti, kodėl taip ženkliai padidėjo Radviliškio rajono savivaldybei priklausančio buto nuoma, ji nuvyko į Radviliškio rajono savivaldybę.

Atvykusios interesantės vizitu neapsidžiaugė neseniai reorganizuoto Investicijų ir Turto valdymo skyriaus specialistė N. Žilvytienė. Tai ta pati specialistė, kuri parengė sprendimo projektą dėl savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčio didinimo. Jos nuomone, tai reikia daryti, nes būsto savininkai privalo susimokėti visus mokesčius, todėl, jos nuomone, savivaldybei tenkančią finansinę naštą reikia perkelti ant pačių nuomininkų pečių.

Vykstant šio projekto svarstymui Tarybos komitetuose, Radviliškio rajono savivaldybės mero pavaduotojas K. Augulis viename iš jų netgi juokavo, kad labai gerai asmenims, gyvenantiems savivaldybei priklausančiuose būstuose, nes „..nieko mokėti nereikia ir viską už juos padaro valdžia…”. Netgi siūlėsi parduoti savo namą, kad galėtų įsirašyti į eilę socialiniam būstui gauti.

Birželio 23 dienos Tarybos posėdyje Tarybos nariai vienbalsiai patvirtino šitą projektą. Todėl jau už liepos mėnesį namą administruojanti įmonė UAB „Radviliškio būstas” minėto buto gyventojai atsiuntė sąskaitą su tris kartus padidėjusia nuomos kaina. Atrodo, kad nei infliacijos, nei kitokių pastebimų ekonominių pokyčių ar kataklizmų nebuvo, kad reikėtų iš karto padidinti nuomos kainą tris kartus.

Tikriausiai nei vieno Radviliškio rajone nenustebins, kad interesantė savivaldybės administracijoje buvo pasitikta abejingumo šydu jos problemai, o pačios specialistės pademonstruota puikybe ir arogancija buvo stengiamasi kažką nuo interesantės nuslėpti. Gyventojos nuomone, iš pradžių jai pasiūlyta net negaišinti specialistų laiko tokiomis „problemomis”.

Nesutikdama mokėti tris kartus išaugusios nuomos kainos, gyventoja nepasidavė ir toliau ieškojo atsakymų. Todėl ji susitiko ir su naujo skyriaus vedėju G. Pilypu, tačiau jo pateiktas įvykių įvertinimas tiesiog parodo, kad Radviliškio rajono politikai, vykdydami administracijos reorganizaciją, neapgalvojo, kokios neigiamos to pasekmės. Jo atsakymas, kad „…aš nieko dar nežinau, nes esu tik du mėnesiai šiose pareigose ir neįsigilinęs į situaciją…” puikiai iliustruoja, kad valdininkai ir po skyrių reorganizacijų nėra pasirengę iš karto padėti sprendžiant rajono gyventojams svarbias problemas.

Po nemažų ginčų su valdininkais ir vaikščiojimo nuo kabineto iki kabineto, gyventojai visgi buvo pasiūlyta išeitis: nusipirkti butą iš savivaldybės. Tam neprieštarautų ir pati gyventoja. Bet norint nusipirkti, butas turėtų būti įteisintas kaip Radviliškio rajono savivaldybei priklausanti nuosavybė. Pasirodo, kad nuo 2001 metų perduotas visas namas Laisvės al. 40 dar nėra įregistruotas kaip savivaldybei priklausantis turtas, nors savivaldybės klerkai nuomą už butą nesibodėdavo imti. Per 15 metų savivaldybės administracijos darbuotojai, atsakingi už turto valdymą, nesugebėjo įteisinti namo!!!

Tačiau gyventojos laukė dar vienas išbandymas. Bendraujant su VĮ „Registrų centro” darbuotojais, išaiškėjo, kad pagal jų turimus duomenis, šito namo net neturėtų būti, nes jis …utilizuotas! Namas stovi, jame trys butai, gyvena gyventojai, moka nuomą, bet teisiškai jo nėra. Atsitiktinumas ar ne, bet namas buvo numatytas nugriauti tuo metu, kai nugriovė šalia stovėjusį pastatą.

Nors LR įstatymai valstybės tarnyboje, įskaitant ir savivaldos lygiu, dirbančiuosius įpareigoja atlikti savo pareigas laiku ir tinkamai, tačiau išaiškėja, kad dėl Radviliškio rajono savivaldybės administracijos darbuotojų neveiklumo, gyventoja negali iš karto įsigyti buto nesutinkanti su tris kartus išaugusia nuomos kaina.

jolanta margaitienėKol atsakingi klerkai nupirks kadastrinių matavimų paslaugą šiam namui, kol turto vertintojas įvertins namą ir bus atliktos visos būtinos teisinės procedūros buto pardavimui, savivaldybės buto nuomininkei per tą laiką teks vis tik teks mokėti tris kartus didesnę nuomą. Jei būtų kompetentingas skyriaus vadovas ir savivaldybės administracijos direktorius, jie pradėtų tarnybinį patikrinimą siekiant išsiaiškinti, kodėl per 15 metų tai nebuvo padaryta. Tačiau žinant, kad per laikotarpį, kai administracijos direktoriaus pareigas užima politinio pasitikėjimo pagrindu paskirta J. Margaitienė, Seimo kontrolierius yra pateikęs ne vieną neigiamą išvadą dėl pažeistų piliečių teisių į gerą viešą administravimą jos vadovaujamos įstaigos atžvilgiu, ne tik šitai gyventojai, bet ir kitiems sunku bus tikėtis, kad jų teisės nebus pažeistos.

Be to, valdininkai slepiasi ir po LVAT teismų praktikos išaiškinimu, kad tik įstaigos diskrecija, pradėti ar ne tarnybinį patikrinimą, kai gautas skundas, ką dažnai komentuoja administracijos Juridinio skyriaus specialistas A. Matuzevičius. Todėl Radviliškio rajono savivaldybės administracijoje dirbančio dažno valdininko nekompetencija ne tik bado akis, bet ir visaip dengiama vadovų. Politinis nepotizmas svarbiau už profesinę kompetenciją, priklausymas tam tikram klanui svarbiau nei tarnavimas bendram interesui. Todėl atsidūrusių į tokią padėtį prieš savo pačių valią savivaldybei priklausančio ir socialinio būsto nuomininkų problemų sprendimas paliktas jų pačių rankose.