Pagėgių savivaldybės Etikos komisijos pirmininkas E.Kuturys įsitikinęs, darbo tikrai bus.

Naujasis pagėgių savivaldybės etikos komisijos pirmininkas Edgaras Kuturys

Naujasis Pagėgių savivaldybės etikos komisijos pirmininkas Edgaras Kuturys

Birželio 11d. galų gale buvo suformuota Pagėgių savivaldybės Etikos komisija. Šios komisijos pirmininką deleguoja Tarybos opozicija. Į šį postą opozicionieriai anksčiau siūlė Darbo partijos atstovą, Tarybos narį Edviną Kriščiūną, tačiau Tarybos dauguma jo kandidatūros nepatvirtino. Paskutiniame Tarybos posėdyje etikos komisijos pirmininkas pagal įstatymą turėjo būti išrinktas būtinai, tačiau šiame posėdyje opozicija pasiūlė kitą kandidatą, patį opozicijos lyderį Edgarą Kuturį. Dėl laiko limito, kuris numatytas pasibaigus rinkimams  Etikos komisijai sudaryti, Tarybos dauguma buvo priversta patvirtinti opozicijos naujai pasiūlytą šioms pareigoms kandidatą.

Etikos komisija prižiūri, kaip savivaldybės tarybos nariai laikosi  įstatymų, Valstybės politikų elgesio kodekso, reglamento, kitų teisės aktų, reglamentuojančių savivaldybės tarybos narių veiklą ir elgesį, reikalavimų, analizuoja savivaldybės tarybos narių nedalyvavimo savivaldybės tarybos, komitetų ir komisijų posėdžiuose ir šio įstatymo nustatytų pareigų nevykdymo priežastis, nagrinėja gautą informaciją dėl savivaldybės tarybos nario veiklos ar jo viešųjų ir privačių interesų nesuderinamumo  nagrinėja savivaldybės bendruomenės narių, valstybės institucijų, gyvenamųjų vietovių bendruomenių ar bendruomeninių organizacijų atstovų siūlymus ir pastabas dėl savivaldybės tarybos narių veiklos skaidrumo, teikia Vyriausiajai rinkimų komisijai siūlymą dėl savivaldybės tarybos nario įgaliojimų nutraukimo, jeigu šis tarybos narys yra praleidęs iš eilės tris savivaldybės tarybos posėdžius be pateisinamos priežasties.

Tokiam darbui, pasak Edgaro Kuturio, jis tikrai yra pasiruošęs. Vos tik tapęs komisijos pirmininku, politikas prasitarė, kad paskutiniame Tarybos posėdyje jis pastebėjo keletą momentų, kurie jo manymų verti Etikos komisijos dėmesio.

Kartu su Edgaru Kuturiu komisijoje dirbs Tarybos narė Kristina Dvarvytienė (Tvarka ir Teisingumas), Tarybos narys Alvydas Einikis (Tvarka ir Teisingumas), Tarybos narė Ligita Kazlauskienė (Tvarka ir Teisingumas) Pagėgių miesto seniūnaitis Stasys Zakaras ir A.Mackaus Gimnazijos vadovas Vaclovas Navickas

Trumpą interviu su Etikos komisijos pirmininku Edgaru Kuturiu žiūrėkite video medžiagoje:

meslaisvi.lt