Naujai išrinkti Pagėgių savivaldybės tarybos nariai prisiekė nepažeidinėti gyventojų teisių ir viešųjų interesų(video)

Nuotraukoje priesaiką skaito tarybos narys Remigijus Kelneris

Nuotraukoje: priesaiką skaito tarybos narys Remigijus Kelneris

Balandžio 13 dieną Pagėgių savivaldybės Tarybos posėdžių salėje vyko iškilmingas V-ojo šaukimo Pagėgių savivaldybės Tarybos narių prisaikdinimas. Visi naujai išrinkti 21-as Tarybos narys privalėjo prisiekti skaitydami šiuos priesaikos žodžius:

„Aš, (vardas, pavardė), prisiekiu gerbti ir vykdyti Lietuvos Respublikos Konstituciją ir įstatymus, sąžiningai atlikti visas savivaldybės tarybos nario pareigas ir susilaikyti nuo veiksmų, pažeidžiančių gyventojų teises ir viešuosius interesus. Tepadeda man Dievas.“

Po priesaikos priėmimo, tarybos nariai slaptu balsavimu rinko Pagėgių mero pavaduotoją ir administracijos direktorių. Pastarojo kėdę po savimi pasiliko iki šiol direktorės pareigose dirbusi Dainora Butvydienė. Vicemeru buvo išrinktas Sigitas Stonys.

Darbo partijos narys Edgaras Kuturys posėdyje pranešė, kad Šios kadencijos Pagėgių Taryboje dirbs opozicija. Apie šiuos įvykius vėlesniuose reportažuose, o dabar pasižiūrėkite Tarybos narių priesaiką Pagėgių gyventojams: