Pagėgių miesto VVG steigimas neįvyko, į susirinkimą neatėjo verslo atstovai

DSC00363  Balandžio 3 dieną Pagėgių savivaldybės posėdžių salėje turėjo įvykti steigiamasis Pagėgių miesto Vietos Veiklos Grupės (VVG) susirinkimas. Įstatymų numatyta tvarka tokią  grupę visi kartu turi teisę steigti mieste registruotos visuomeninės organizacijos, verslo įmonės bei savivaldybės administracija. Viso pirmajam steigiamajam susirinkimui užsiregistravo septynios organizacijos. Nuo visuomenininkų pageidavimą pareiškė asociacija „Pagėgių bendruomenė”, Pagėgių pasieniečių asociacija, tarptautinė policijos asociacija Pagėgių poskyris ir Informacijos Analizės Asociacija. Verslo įmonės projekte užsiregistravo dvi. Tai UAB „Rembuta” vadovaujama Kęstučio Komskio ir UAB „Riklaiva” vadovaujama Kęstučio žmonos Kristinos Žilytės- Komskienės.  Pagėgių savivaldybė delegavo  atstovus Vytautą Stanišauską ir susirinkimą koordinavusį  Vaidą Valauską. Kadangi į susirinkimą neatvyko nei vienas verslo atstovas, susirinkimo dalyviai neturėjo teisės pasirašyti „Pagėgių miesto VVG” steigimo sutarties. Sekantis susirinkimas numatytas balandžio mėnesio viduryje.

Pagrindiniai Pagėgių miesto VVG tikslai būtų „Socialinės įtraukties didinimas ir parama kovai su skurdu“ „Bendruomenės inicijuojamų vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ „Pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius“.

meslaisvi.lt