Meslaisvi.lt sulaukė K.Komskio advokatų rašto

Spalio 31 d. tinklapis meslaisvi.lt gavo Advokatės Liudvikos Meškauskaitės kontoros laišką. Su jo turiniu galite susipažinti žemiau:

Kreipiamės į jus mūsų kliento Kęsto Komskio pavedimu

Šių metų spalio 27 dieną Jūsų administruojamame interneto tinklapyje meslaisvi.lt paskelbtas straipsnis pavadinimu „Oi liuks, liuks, liuks tas Komskio „pimpaliuks“, prie šio straipsnio patalpintas video su,kaip jūs nurodote daina apie K.Komskį. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, jog administruojamame tinklapyje skelbiama informacija yra apie privatų K.Komskio gyvenimą, o daina, kurios įrašą jūs skelbiate, yra įžeidi ir pažeidžianti K.Komskio garbę ir orumą. Taigi jūsų viešai skelbiama informacija pažeidžia LR Visuomenės informavimo įstatyme nustatytą imperatyvų draudimą platinti dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, taip pat draudimą skelbti informaciją apie privatų asmens gyvenimą be asmens sutikimo.

Atsižvelgiant į tai, prašome jūsų nedelsiant pašalinti minėtą informaciją, įskaitant straipsnio antraštę, informaciją apie K.Komskio privatų gyvenimą bei video įrašą su daina, iš jūsų administruojamo tinklapio meslaisvi.lt Jums atsisakius geranoriškai įvykdyti mūsų prašymą būsime priversti kreiptis į teismą dėl jūsų atsakomybės už K.komskio garbės ir orumo, teisės į privatų gyvenimą pažeidimą bei neturtinės žalos atlyginimo.

 Pagarbiai Advokatė Kristina Čeredničenkaitė

Šį prašymą meslaisvi.lt tenkino ir nusiuntė K.Komskio advokatams atsakymą, su kuriuo galite susipažinti :

Kadangi Seimo vicepirmininkas teigia, jog ši informacija žeidžia jo garbę ir orumą tuomet nuoširdžiai jo atsiprašome ir pašalinsime šią informaciją iš svetainės meslaisvi.lt. Norime pabrėžti, kad jokiu būdų neturėjome tikslo įžeisti šio valstybės pareigūno, tiesiog youtobe.com patalpinta muzikinės grupės daina nepasirodė mums užgauli, atvirkščiai joje dainuojama apie K.Komskio kažkokius tai privalumus, kurie gal būt sudomintų Lietuvos visuomenę.
Pasinaudodami proga, prašome jūsų perduoti Seimo vicepirmininkui kai kuriuos Valstybės politiko elgesio kodekso straipsnius

4 straipsnis. Valstybės politikų elgesio principai
5) padorumas elgiasi deramai pagal einamas pareigas, vengia situacijų, kai politiko elgesys kenktų jo ar institucijos, kurioje jis eina pareigas, reputacijai ir autoritetui, vengia nesąžiningų pranašumo siekimo būdų, gautą oficialią informaciją naudoja tik pareigoms atlikti ir nesipelno iš jos;
6) pavyzdingumas deramai elgiasi visuomenėje, laikosi visuotinai pripažįstamų dorovės, moralės ir etikos normų;
9) atsakomybė – atsako už savo elgesį viešajame gyvenime, priimamus sprendimus ir atsiskaito už juos visuomenei.

Be to, to pačio įstatymo 2 straipsnio 4 punkto antroje dalyje sakoma, kad  Valstybės politiko elgesys ar asmeninės savybės, susiję su kai kuriomis jo privataus gyvenimo aplinkybėmis ir galintys turėti reikšmės viešiesiems interesams, privačiu gyvenimu nelaikomi.

Pagarbiai Informacijos Analizės Asociacijos prezidentas Donatas Jančaras.

meslaisvi.lt