Nevyriausybinių organizacijų Tarybos sudėtyje Pagėgiuose bus trys savivaldybės įstaigų atstovai ir kiti statytiniai

  Nevyriausybinių organizacijų ( NVO) taryba, graži iniciatyva Pagėgiuose, tačiau greičiausiai pasmerkta merdėti, kaip ir išrinkti seniūnijų seniūnaičiai. Spalio 23 dieną tokios tarybos nuostatas patvirtino Pagėgių savivaldybės Taryba. Šios tarybos tikslas – skatinti NVO veiklą ir plėtrą, stiprinti bendradarbiavimą tarp savivaldybės institucijų, įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų. Mūsų valdžia taip siekia įgyvendinti šį tikslą, kad į devynių NVO  narių tarybą deleguos tris savivaldybės įstaigų darbuotojus. Vieną siūlys Savivaldybės tarybos nariai, kitus du administracijos direktorius. Tačiau tik šiuos tris NVO tarybos narius pavadinti valdžios statytiniais būtų per maža, kitus šešis taip pat siūlys galima sakyti valdžios atstovai, seniūnijos Seniūnai. Pagėgių seniūnas deleguos du narius, kitų Pagėgių savivaldybės seniūnijų seniūnai po vieną. Tokiu būdu kuriama NVO Taryba bus suformuota taip, kad jos gretose bus  žmonės priklausomi nuo tų pačių veikėjų.

Siekdama įgyvendinti savo veiklos tikslą, NVO taryba  analizuoja, stebi ir vertina savivaldybės teisės aktų, turinčių įtakos nevyriausybinių organizacijų padėčiai savivaldybėje, rengimą ir įgyvendinimą.

NVO susirinkimą organizuoja seniūnas. Į NVO susirinkimą kviečiami visų seniūnijos teritorijoje veikiančių NVO atstovai. Seniūnas susirinkimo protokolo išrašą apie deleguotą atstovą į NVO tarybą pateikia Pagėgių savivaldybės administracijai, todėl visos Pagėgių savivaldybėje registruotos nevyriausybinės organizacijos artimiausiu metu turėtų gauti kvietimą, kviečiantį atsiųsti savo atstovą į tokį susirinkimą. Ar paklus šiai teisės normai mūsų nomenklatūrininkai?

meslaisvi.lt