Nori išlaikyti pasyvią visuomenę, skelbk paramos akciją

Kiekvienais metais plačiuosiuose TV ekranuose tenka stebėti įvairius projektus, kurie skirti paremti kokią nors socialinę gyventojų grupę. Balsas iš ekrano ragina siųsti trumpąsias žinutes ir taip prisidėti trim, penkiais, ar dešimčia litų prie bendro tikslo- paremti jaučiančius nepriteklių, ar ištiktus ligos. Taip vienose televizijose  renkami pinigai kas trečiam badaujančiam senukui, kitose kas penktam vargstančiam vaikui,  trečios TV organizuoja pagalbas kas aštuntam sergančiam viena ar kita liga. Todėl dažnas nepatekęs į remtinų sąrašą, norom nenorom pradeda jausti gailestį labiausiai nuskriaustiesiems ir nusprendžia prisidėti prie socialinės aplinkos gerinimo.

Mūsų manymu, tokiu būdu, Lietuvą valdantys partiniai klanai, media priemonių pagalbą nori išlaikyti visuomenę pasyvumo būsenoje. Kiekvienas išsiuntęs sms žinutę vienai ar kitai remtinai gyventojų grupei užsideda sau „pliusiuką” ir galvoja, kad prisidėjo prie bendrų valstybės reikalų, keičiant  šalies gyventojų socialinę būseną. Ar norės toks pilietis važiuoti į mitingą ar protestą prie valdžios institucijų, kurios ir yra atsakingos už visų žmonių gerovę? Greičiausiai kad ne. Juk jis parėmęs keliais litais badaujančius greičiausiai pagalvos, kad ir taip jau prisidėjo prie tų žmonių padėties gerinimo. Valstybėje sukurta sistema, kurioje mokesčių pagalba visi jaučiantys nepriteklių turėtų būti bent jau minimaliai aprūpinti. Kur gi dingsta tie  surinkti mokesčiai, kad pensininkams neužtenka pensijos susimokėti už lėkštę sriubos? Čia tik versija, kuri gali būti ir neteisinga, tačiau mūsų manymų tam, kad pagelbėti visiems nelaimės ištiktiesiems,  lietuvių Tauta turėtų imtis rimtesnių veiksmų, nei trumpųjų žinučių siuntinėjimas.

Informacijos analizės asociacija