A.Mackaus gimnazijos vadovas: norint gyventi civilizuotai, gimnazijos moksleiviams reikia įrengti rūkimo aikštelę.

Algimanto Mackaus gimnazijos vadovas
Vaclovas Navickas

Balandžio 25 dieną Pagėgių savivaldybės posėdžių salėje vyko 27-tasis Pagėgių savivaldybės tarybos posėdis.  Salė buvo sausakimša, nes šiame posėdyje buvo tvirtinamos savivaldybės biudžetinių įstaigų metinės ataskaitos. O tokių Pagėgių savivaldybėje išties daug. Vienas iš pirmųjų prieš tarybą stojo Algimanto Mackaus gimnazijos vadovas Vaclovas Navickas. Pirmasis klausimas, kurį uždavė gimnazijos direktoriui Tarybos narys Edgaras Kuturys, buvo apie atlyginimus. Gimnazijos aptarnaujantis personalas E.Kuturio nuomonę yra diskriminuojamas moksleivių ugdymu užsiimančių mokytojų atžvilgiu. Valytojų ir kitų aptarnaujančių gimnaziją darbuotojų, V.Navickas taip nevertina, kaip savo kolegų dirbančių mokinių švietime.Kodėl?- tokį klausimą išgirdo V.Navickas. Direktorius paaiškino, kad gimnazijos pagrindinė paskirtis, ugdyti jaunus žmones, todėl prioritetas atiduodamas šioms pareigybėms. Tuomet, Edgaras Kuturys užsiminė apie vieną gimnazijos aptarnaujančio personalo pareigybę, kurios atlyginimas viršija net kai kurių savivaldybės mokyklų direktorių atlyginimus. Kuom išskirtinis šis sporto salės administratoriaus etatas, Vaclovas Navickas paaiškinti nesugebėjo. Gimnazijos vadovui į pagalbą suskubo meras Virginijus Komskis. Bet apie tai, kitame reportaže.Antras svarbus klausimas, kuris rūpėjo tarybos nariams, tai kokia gimnazijoje situacija su narkotikų vartojimu ir rūkimu. Dėl pirmųjų kvaišalų V.Navickas visus patikino,-„galite būti ramūs, kol kas tragedijos nematau”, tačiau dėl rūkimo direktorius kalbėjo plačiau. Jo nuomonę, gimnazijoje turėtų atsirasti speciali rūkimo aikštelė mokiniams. Ši V.Navicko kalba video medžiagoje:

meslaisvi.lt