Pagėgių Kultūros centro vadovė iškviesta ant „kilimo”

Balandžio 22 d. Pagėgių savivaldybės posėdžių salėje rinkosi Pagėgių savivaldybės socialinių reikalų ir teisėtvarkos komitetas. Komiteto nariai svarstė ar pritarti, teikti tarybos posėdžiui paruoštus projektų sprendimus. Didžioji dalis paruoštų projektų, tai Pagėgių savivaldybės viešųjų įstaigų vadovų metinės veiklos ataskaitos. Šiose ataskaitose  turėtų atsispindėti informacija apie įstaigos veiklos tikslus, pobūdį ir veiklos rezultatus per finansinius metus. Tačiau Kultūros centro vadovės, Svetlanos Jašinskienės surašyta ataskaita, tarybos nariui Edgarui Kuturiui pasirodė keista, nes joje surašyta daug statybos darbų broko, kas neturėtų įeiti į įstaigos veiklos ataskaitos duomenis. Ataskaitoje S.Jašinskienė surašė, kad per metus, Pagėgių Kultūros centre derinta apsaugos sistema. Joje buvo ypatingai daug gedimų. Daugiau nei 10 kartų kviesti rangovai bei tvarkoma apsaugos sistema kuri nuolat rodydavo melagingus suveikimus. Penkiose pastato vietose per lubas tekėjo vanduo. Rangovams teko tvarkyti stogo perdangą.  Tekantis vanduo keliose vietose, scenoje sugadino esantį parketą. Šis trūkumas buvo pašalintas.  Nuo drėgmės, kurią sudarė tekantis per lubas vanduo, sudrėko ir perdegė kairės pusės garso kolonėlė. Gedimas pašalintas.  Nuolat gedo projektorius. Atlikti 5 iškvietimai bei jo remonto darbai. Nuolat taisomos durų rankenos, užraktai. Nuolat šalinami elektros instaliacijos gedimai.  Nuolat vykdomi ventiliacijos kameros filtrų valymo darbai.

Nuo vidinių sienų byra dažai.  Iškilusios grindys. Atkilę laukinių sienų pamatai.
Medinėse grindyse atsirado duobės. Nuolat fiksuojami elektros instaliacijos gedimai. Esant – 18 laipsnių šalčiui, kabinetuose veikiantys kondensionieriai savaime išsijungia ir nešildo patalpų. Vandens įvadas įvestas netinkamame gylyje. Esant didesnei minusinei oro temperatūrai vandens įvadas užšąla. Neefektyvus – brangus patalpų šildymas. Patalpos šildomos elektra. Nestabilios scenos grindys. Vykdant veiklą jos linguoja. Nenumatytos patalpos muzikos instrumentų bei rūbų sandėliavimui.

Edgaras Kuturys stebėjosi, kaip tik prieš metus įrengtas Pagėgių Kultūros centras galėjo šitaip smarkiai apgesti, todėl jis pasiūlė komitetui išsikviesti Svetlaną Jašinskienę į komiteto posėdį, kad ši paaiškintų, kodėl ji surašė į ataskaitą šiuos gedimus, bei kas atsakingas už tokią Kultūros centro būklę.

Neužilgo į posėdžių salę atvykusi Svetlana Jašinskienė komiteto nariams paaiškino, kad tokia jos ataskaita, tai lyg pagalbos šauksmas. Centre verkiant reikia papildomų etatų, o už Kultūros centro būklę atsakinga Pagėgių savivaldybės administracija, prižiūrėjusi statybininkų darbą. Pasak  S.Jašinskienės, ji norėjusi atkreipti visų dėmesį, kad statybos darbai yra prižiūrimi neatsakingai, todėl ir įterpė šiuos statybininkų darbo brokus į Kultūros centro  ataskaitą.

Pagėgių savivaldybės tarybos posėdis vyks balandžio 25 dieną, 14.00 valandą.

Kviečiame visus atvykti

meslaisvi.lt