Naujos valdžios užmojai:-steigiama būsto energijos taupymo agentūra

Nauja valdžia kuria naujas biudžetines įstaigas. „Tvarkos ir teisingumo” partijos atstovo vadovaujama aplinkos ministerija, siūlo steigti būsto energijos taupymo agentūrą(BETA).

Aplinkos apsaugos ministerijos internetinėje svetainėje skelbiama, kad šiandien vasario 04d. per Vyriausybės pasitarimą iš esmės pritarta Aplinkos ministerijos siūlymui steigti Būsto energijos taupymo agentūrą( BETA).
Ši viešoji įstaiga administruos daugiabučių namų atnaujinimo energinio naudingumo didinimo programas, šiam tikslui skirtos valstybės paramos teikimą. BETA veikla padėtų paskatinti daugiabučių atnaujinimo procesą, suteiktų daugiau galimybių savivaldybėms dalyvauti sprendžiant senų daugiabučių, kurie suvartoja nepagrįstai daug energijos ir patiria daug jos nuostolių, problemas. Kaip rodo patirtis, modernizuotiems namams reikia gerokai mažesnių energijos sąnaudų.

Vienas svarbiausių BETA uždavinių – teikti techninę, organizacinę ir metodinę pagalbą butų ir kitų patalpų savininkams įgyvendinant daugiabučių namų atnaujinimo projektus pagal savivaldybių patvirtintas energinio efektyvumo didinimo programas, atitinkančias valstybinę Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą. Agentūra organizuos tokių namų atnaujinimo investicinių planų rengimą, informuos visuomenę energinio efektyvumo didinimo būste klausimais, rūpinsis asmenų, kurių veikla susijusi su būsto ir jo energinio efektyvumo sritimi, mokymu ir švietimu, atliks mokslinius taikomuosius tyrimus būsto energinio efektyvumo srityje ir rinkos tyrimus siekiant skatinti ir plėtoti būsto atnaujinimo procesus, teiks siūlymus dėl naujų daugiabučių namų modernizavimo modelių ir kt.

Atstovauti valstybei, kaip BETA steigėjai, numatoma pavesti Aplinkos ministerijai. BETA bus finansuojama iš ministerijai skiriamų valstybės biudžeto asignavimų lėšų.

Aplinkos ministerijos informacija

meslaisvi.lt