JAV mokytojams uždrausta pasakoti mokiniams apie gėjus

Tenesio valstijoje,JAV, respublikonų senatoriai patvirtino įstatymą, kurį liaudis juokais pavadino „Billi ,nesakyk gėjus“. Šis teisės aktas draudžia pateikti vaikams iki aštuntos klasės bet  kokią informaciją, neatitinkančią natūralaus žmogaus atsiradimo.

Kritikai bandė perspėti, kad panašus įstatymas, gali sutrukdyti konsultantams, dirbantiems su vaikais, turinčiais homoseksualių problemų. Seksualinių mažumų teisių gynėjai pareiškė, kad įstatymas uždraus atvirai kalbėti apie savo seksualinę orientaciją.

Tačiau nei vienų, nei kitų argumentai nesustabdė Tenesio valstijos senato patvirtinti šį įstatymą.

meslaisvi.lt