V.Gorodeckis-dirbome, ką privalėjome dirbti.

Kontrolės komiteto pirmininkas V.Gorodeckis

Pagėgių savivaldybės kontrolės komitetą sudaro penki nariai. Pirmininkas Vladimiras Gorodeckis, nariai Bronislavas Budvytis, Viltė Miškinienė, Eugenijus Dargužas ir Kęstutis Komskis.

Šio komiteto kompetencijoje yra tokios funkcijos, kaip:

reikalauti iš Savivaldybės administracijos padalinių, savivaldybės įmonių, įstaigų pareigūnų ataskaitų ar kitokių dokumentų, reikalingų komiteto specialiosios kompetencijos klausimui nagrinėti; kviesti į posėdžius kitus miesto Savivaldybės tarybos narius, savivaldybės administracijos direktorių, jo pavaduotojus, valstybinių institucijų ir visuomeninių organizacijų atstovus, specialistus ir kitus asmenis; siūlyti miesto Savivaldybės tarybai atleisti Savivaldybės kontrolierių, kai yra Valstybės tarnybos įstatyme nurodyti atleidimo iš valstybės tarnybos pagrindai.

Paminėjome tik keletą punktų, kuriais vadovaujasi kontrolės komitetas.

Paskutiniame Pagėgių savivaldybės tarybos posėdyje, komiteto pirmininkas Vladimiras Gorodeckis, savo ataskaitoje sakė, kad per praėjusius metus jų komitetas tik  apšilo kojas , o aktyvią veiklą  parodys ateityje.

Tarybos narys, Edgaras Kuturys apgailestavo, kad toks įtakingas komitetas praleido metus tuščiai ir vylėsi kad ateityje situacija pasikeis. Jis pasiūlė kontrolės komiteto pirmininkui pasisemti patirties iš kitų savivaldybių.

Kontrolės komiteto pirmininko ataskaitą galite pažiūrėti video medžiagoje:

meslaisvi.lt