Kaip elgtis jei darbdavys nemoka atlyginimo?

Kur jūs mano pinigai?

 

          Darbuotojai negaunantys atlyginimo iš darbdavio turi galimybę ginti savo teises. Pirma darbuotojai gali ginti savo teises ne teisminiu keliu. Turite teisę prašyti darbdavio ar darbdavio įgalioto asmens, dokumentų, patvirtinančių, kad darbdavys yra Jums skolingas. Jeigu toks dokumentas yra neišduodamas tiesiogiai, galite siųsti savo reikalavimą registruotu paštu arba tai daryti per notarą ar antstolį. Jei, per dokumente nurodytą terminą, darbdavys vis dėl to tokio rašto Jums nepateikia arba delsia juos pateikti, surinkus visus dokumentus, kurie patvirtina, kad bandėte taikiai išspręsti ginčą su darbdaviu, darbuotojas gali kreiptis į teismą. Darbuotojai atleidžiami nuo žyminio mokesčio visose bylose dėl visų reikalavimų, kylančių iš darbo teisinių santykių.
Pažymėtina, kad 2010 metų birželio 22 d. Lietuvos Respublikos Darbo kodekse priimtos pataisos, kuriose darbuotojui suteikiama galimybė iki 3 mėnesių sustabdyti darbo sutarties vykdymą, jei darbdavys ilgiau kaip 2 mėnesius iš eilės nevykdo savo įsipareigojimų darbuotojui arba nemoka viso priklausančio darbo užmokesčio. Tokiais atvejais darbdavys įpareigojamas mokėti ne mažesnę kaip 1 minimaliosios mėnesinės algos dydžio kompensaciją per mėnesį, o darbuotojas, nepagrįstai sustabdęs darbo sutarties vykdymą, atsakytų už darbdaviui padarytą žalą. Tokiu atveju darbo sutartis turi būti nutraukta nuo darbuotojo prašyme nurodytos datos. Ši data turi būti ne ankstesnė kaip trys dienos nuo prašymo padavimo dienos. Už tai, kad darbdavys vėluoja išmokėti darbo užmokestį, skaičiuojami 0,06 proc. delspinigiai.

Jei darbdavys piktybiškai nemoka darbo užmokesčio, jį priteisia teismas. Priteisdamas neišmokėtą darbo užmokestį, teismas priteisia ir vidutinį darbo užmokestį už uždelsimo laiką.
Taip pat darbuotojas turi teisę kreiptis  dėl bankroto iškėlimo. Šiuo atveju rekomenduojama kreiptis tik tuomet, jeigu turite patikimų rašytiškų dokumentų, kad įmonė yra nemoki ir esate prisiteisę skolą, tačiau antstoliai jos išieškoti negaliLietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymas nustato, kad įmonės nemokumas yra tuomet, kai įmonė neatsiskaito su kreditoriumi(kreditoriais) praėjus trim mėnesiams po termino nustatyto įstatymų, kitų teisės aktų taip pat kreditoriaus ir įmonės sutartyse įmonės įsipareigojimams įvykdyti, arba praėjus tokiam pat terminui po kreditoriaus (kreditorių) reikalavimo įvykdyti įsipareigojimus, jeigu sutartyje terminas nebuvo nustatytas, ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

 

 

Šią publikaciją parengė Viešosios įstaigos „Teisingumo AIDAS“ Teisininkė-savanorė Akvilė Jotautaitė. Šioje publikacijoje yra pateikiama tik bendro pobūdžio teisinė informacija ir ji jokiu atžvilgiu negali būti vertinama kaip išsami ir galutinė. Dėl išsamios teisinės konsultacijos siūlome kreiptis į teisininkus