Apie beždžiones….o gal ne apie jas?

Grupė mokslininkų patalpino 5 beždžiones į narvą, kurio viduryje pastatė kopėčias. Jų viršuje padėjo bananą.

Kas kartą, kai viena iš beždžionių užlipdavo kopėčiomis paimti banano, ant likusiųjų apačioje galvų pasipildavo šaltas vanduo.

Po kurio laiko, kai kuri nors iš beždžionių bandydavo užlipti kopėčiomis banano, likusios ją užpuldavo ir sumušdavo.

Praėjus dar šiek tiek laiko nei viena beždžionė nebedrįso lipti kopėčiomis, nepaisant didelio noro sušlamšti bananą.

Tuomet mokslininkai nutarė pakeisti vieną iš 5 beždžionių nauja. Pirmas dalykas, kurį padarė nauja beždžionė paleista į narvą – užlipo kopėčiomis ir paėmė bananą. už tai gavo lupti nuo savo narvo kaimynių. Po kelių tokių kartų beždžionė išmoko nebelipti kopėčiomis, tiesą sakant, pati nežinodama kodėl.

Vėliau buvo pakeista antra beždžionė. Tuo pačiu principu kaimynės ją „išmokė” nelipti kopėčiomis. Įdomu tai, kad pirma pakeista beždžionė taip pat dalyvavo baudžiant antrąją naujokę. Taip buvo pakeistos visos 5 beždžionės.

Tai gi liko 5 niekada negavusios šalto dušo beždžionės, tačiau jos tęsė tradiciją ir nelipdavo kopėčiomis pasiimti banano.

Jei tik būtų įmanoma paklausti beždžionių, kodėl jos muša visas bandančias paimti bananą… Tikėtina, kad atsakymas būtų:
Nežinau – tiesiog taip čia tvarkomi reikalai
Ar skamba pažįstamai?

Nepraleiskite progos pasidalinti šio eksperimento rezultatais su kitais, kadangi jie lygiai taip pat gali klausti savęs, kodėl mes elgiamės vienaip ar kitaip, kai iš padėties yra kur kas racionalesnė išeitis.

Griubner kabinos

meslaisvi.lt