Paaiškinimas kai kuriems valstybės tarnautojams, bei biudžetinių įstaigų darbuotojams.

Laukiu algos..ir pensijos

Šis straipsnis gimė, nes susidūrėme su reguliariu kai kurių  valstybės tarnautojų ar biudžetinių įstaigų darbuotojų neišmanymu, kas apmoka už jų suteikiamas paslaugas.

Na pavyzdžiui vienos tokios įstaigos darbuotoja, užsispyrusi mums dėstė, kad jai algą moka valdžia. Į klausimą, kas išlaiko valdžią, ši darbuotoja tik nusiprunkštė ir nesugebėjo atsakyti. Ji gyrėsi, kad moka mokesčius ir išlaiko visokius ten pašalpų gavėjus. Norėtumėm tokiems valstybės tarnautojams įnešti šiek tiek aiškumo. Taip, niekas nesako kad jūs nedirbat, bet yra toks reikalas, kad algas gaunat ir mokesčius susimokat nuo mokesčių, surinktų iš pardavėjų, įvairių gamyklų ir cechų,  darbininkų, kepėjų,  kirpėjų , vairuotojų, tai yra tų, kurie išlaiko visą šalį apskritai, ir jus tame tarpe.

Norime pabrėžti dar tokį dalyką. Mūsų visuomenėje susiklosčius partiniai diktatūrai, kai kurie žmonės pradirba visą savo gyvenimą valstybinėje įmonėje ar tarnyboje. Tai tokie net ir pensijas sau susitaupo iš tų mokesčių, kuriuos sumoka minėti mūsų piliečiai, sunkiai dirbdami visą savo gyvenimą.

Taip, daugelis valstybinių įmonių susikūrė istoriškai, iš senų laikų ir niekas nesusimasto, kaip tai įvyko. O įvyko taip, kad kažkada  gyvendami gentyse žmonės pradėjo suprasti, jog kai kurias sritis reikia apsitarnauti, ir tam skirti savo dalį pajamų, kad būtų patogiau gyventi. Taip ir prasidėjo atsirasti įvairių paskirčių tarnybų.

Tačiau,  laikui einant, atsirado gudragalvių, kurie pradėjo dirbtinai kurti darbo vietas, kurios bus apmokamos iš bendro katilo. Tokių darbo vietų tikrai nemažai yra Pagėgiuose. Taip atsirado išlaikytiniai, kurių paslaugų visuomenei visiškai nereikia, bet jie vis tiek semia iš to bendro katilo, taip palikdami mažiau tiems, kurie iš ties dirba visuomenės aptarnavimui.

O baisiausia tai, kad atsiranda tokių išlaikytinių, kurie pavyzdžiui, ne tik nereikalingi, bet dar ir pradeda kenkti tai visuomenei, kuri juos išlaiko. Na paimkim policininką, kuris surinkinėja duokles iš naminės degtinės ar kontrabandinių prekių  pardavinėtojų , kad šie netrukdomai galėtų toliau užsiiminėti draudžiama veikla. Taip jis savo veiksmais ne tik kad skurdina bendrą mūsų visų katilą, bet dar ir laukia pensijos, kurią jam irgi mokės visuomenė, prieš kurią jis, būna ir taip, panaudoja net neteisėtus veiksmus . O kai kurie pareigūnai ir patys cigarečių iš Sovietsko parveža. Girdėjom  ir apie tokius. Tai čia dar vienas kenkėjiškas valstybinės darbo vietos išlaikymas, kuomet išlaikome tuos, kurie turėtų patys kontroliuoti kai kurias kenkėjiškas veikas , tačiau jie jas dengia arba dar daugiau, patys tom veikom užsiiminėja .

Viskas susideda iš smulkmenų ir taip mūsų šalis pasiekė dugną, nuo kurio mes privalome atsispirti.

Tikimės, kad šie mūsų paaiškinimai priminė kai kuriems valstybės išlaikomiems tarnautojams, iš kur atsiranda jų atlyginimai, ir kam jie privalo atsiskaitinėti.

 

pagėgiailaisvi.info