Ar žinot kokias sutartis pasirašė mūsų savivaldybė 2010m. su ES

Pagėgių savivaldybės tinklapyje radome informacija, kurioje skelbiamos Pagėgių sav.  pasirašytos  sutartys 2010m. Mus labiausiai nustebino sutartis Nr.2, kuria siekiama pagerinti administracijos vidaus administravimio ir veiklos valdymo gerinimo. Pažiūrėkit kiek reikia pinigų tam, kad pagerintume administracijos darbą, nes kitaip jie nesugeba. Kadangi šio projekto vadovė yra D.Butvydienė, tai dėl projekto smulkmenų siūlome visus pakalbinti šią ponią.

Čia Dainora prisiekia Lietuvai.

 

Pasirašytos sutartys 2007-2013 m. ES paramai

 • 2009-03-10 „Pagėgių savivaldybės administracijos pastatų rekonstrukcija, siekiant šilumos energijos taupymo“. Sutarties Nr. VP3-3.4-ŪM-04-R-71-003. Projekto vertė – 999.424 Lt. Projekto vadovas – P. Kuzmarskis.
 • 2009-05-15 „Socialinio globos padalinio, teikiančio dienos ir trumpalaikę socialinę globą, įkūrimas Pagėgių savivaldybės palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namuose“. Sutarties Nr. VP3-2.4-SADM-01-R-71-003. Projekto vertė – 1.277.369 Lt. Projekto vadovas – P. Kuzmarskis.
 • 2009-10-30 „Vilkyškių miestelio gatvės rekonstrukcija, gerinant Pagėgių savivaldybės gatvių infrastruktūrą“. Sutarties Nr. VP3-1.4-AM-04-R-71-003. Projekto vertė – 821.055 Lt. Projekto vadovas – P. Kuzmarskis.
 1. 2010-03-16 „Pagėgių savivaldybės strateginio plėtros plano atnaujinimas“. Sutarties Nr. VP1-4.2-VRM-02-R-71-001. Projekto vertė – 48.834 Lt. Projekto vadovas – L. Razutienė.
 2. 2010-03-16 „Pagėgių savivaldybės administracijos vidaus administravimo ir veiklos valdymo gerinimas“. Sutarties Nr. VP1-4.2-VRM-03-V-01-028. Projekto vertė – 1.750.000 Lt. Projekto vadovas – D. Butvydienė.
 3. 2010-03-16 „Pagėgių savivaldybės administracijos teikiamų viešųjų paslaugų kokybės gerinimas diegiant kokybės vadybos metodus“. Sutarties Nr. VP1-4.3 -VRM-01-V-01-038. Projekto vertė – 280.000 Lt. Projekto vadovas – L. Razutienė.
 4. 2010-03-25 „Buvusios karinės kuro bazės, užterštos teritorijos sutvarkymas Pagėgių savivaldybėje“. Sutarties Nr. VP1-1.4-AM-04-R-71- 002. Projekto vertė – 509.984 Lt. Projekto vadovas – V. Pranckevičiūtė.
 5. 2010-03-25 „Kentrių tvenkinio uždumblėjusios vietos išvalymas bei kraštovaizdžio ir rekreacinių savybių atstatymas“. Sutarties Nr. VP3-1.4-AM-04-R-71-004. Projekto vertė – 412.462 Lt. Projekto vadovas – V. Pranckevičiūtė.
 6. 2010-03-25 „Viešųjų erdvių kompleksinis sutvarkymas Pagėgiuose“. Sutarties Nr. VP3-1.2-VRM-01-R-71-003. Projekto vertė – 7.734.910,17 Lt. Projekto vadovas – P. Kuzmarskis.
 7. 2010-04-01 „Panemunės mobilios prieplaukos rekonstrukcija”. Sutarties Nr. VP3-1.3-ŪM-01-V-01-003. Projekto vertė – 499.594 Lt. Projekto vadovas – V. Baubkus.
 8. 2010-04-22 „Pagėgių savivaldybės administracijos darbuotojų ir tarybos narių kvalifikacijos tobulinimas“. Sutarties Nr. VP1-4.1-VRM-04-R-71-001. Projekto vertė – 61.936,00 Lt. Projekto vadovas – G. Stanišauskas.
 9. 2010-04-29 „Šilgalių gyvenvietės pagrindinės gatvės dalies rekonstrukcija“ . Sutarties Nr. VP2-4.4-SM-02-R-71-005. Projekto vertė – 1.486.552,61 Lt. Projekto vadovas – P. Kuzmarskis.
 10. 2010-06-16 „Pagėgių pradinės mokyklos pastatų išorinių atitvarų rekonstrukcija ir energetikos sistemų modernizavimas“. Sutarties Nr. S-VP3-3.4-ŪM-04-R-71-007 Projekto vertė – 463.936 Lt. Projekto vadovas – P. Kuzmarskis.
 11. 2010-08-16 „Detaliųjų ir specialiųjų planų parengimas Pagėgių savivaldybės teritorijos vystimui“. Sutarties Nr. VP1-4.2-VRM-04-R-71-001. Projekto vertė – 128.232 Lt. Projekto vadovas – V. Šeputytė.
 12. 2010-08-25 „Benininkų upelio ekologiškai pažeistos ekosistemos atkūrimas bei kraštovaizdžio ir rekreacinių savybių atstatymas”. Sutarties Nr. ST/2010/FA/68 Projekto vertė – 247.058,82 Lt. Projekto vadovas – V. Pranckevičiūtė.
 13. 2010-09-28 „Pagėgių seniūnijos viešosios infrastruktūros ir patrauklios aplinkos kūrimas Piktupėnų ir Panemunės gyvenvietėse, sutvarkant nuotekų sistemą ir pagerinant tiekiamo vandens kokybę“. Sutarties Nr. 3KA-KT-10-1-000900-PR001. Projekto vertė – 822.800,00 Lt. Projekto vadovas – B. Vaitkus.
 14. 2010-09-28 „Natkiškių kultūros namų rekonstrukcija, pritaikant juos bendruomenės poreikiams, siekiant sumažinti kaimo gyventojų mažėjimą“. Sutarties Nr. 3KA-KT-10-1-000672-PR001. Projekto vertė – 810.332,40. Projekto vadovas – P. Kuzmarskis.
 15. 2010-09-28 „Patrauklios gyvenimui aplinkos sukūrimas Lumpėnų seniūnijoje, įrengiant sporto aikštelę“. Sutarties Nr. 3KA-KT-10-1-000753-PR001. Projekto vertė – 407.861,00 Lt. Projekto vadovas – V. Baubkus.
 16. 2010-12-01 „Turizmo paslaugų teikimo plėtra Pagėgių savivaldybėje, rekonstruojant pastatą ir pritaikant jį turizmo reikmėms, I etapas“. Sutarties Nr. S-VP3-1.3-ŪM-05-R-71-011. Projekto vertė – 391.026,00 Lt. Projekto vadovas – P. Kuzmarskis.
 17. 2010-12-06 „Nestacionarių socialinių paslaugų plėtra Pagėgių savivaldybės socialinių paslaugų centre“. Sutarties Nr. VP3-2.4-SADM-01-R-72-001. Projekto vertė – 585.639,00 Lt. Projekto vadovas – V. Baubkus.

 

Norim atkreipt istorikų dėmesį, kad  kai ateis laikas , parašytumėt, kaip buvo pardavinėjama Lietuva, ir įpatingai kas tą darė!

Šiuo metu mūsų valstybės skola jau siekia beveik 42 mlr.lt

Pagegiailaisvi.info