Merai pasieniečiai

Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentu antradienį trečią kartą perrinktas Druskininkų meras Ričardas Malinauskas, šiai organizacijai vadovaujantis nuo 2003 metų. Pirmajame naujos kadencijos savivaldybių atstovų suvažiavime už socialdemokratą R.Malinauską balsavo 120 iš 122 suvažiavimo dalyvių. Asociacijos prezidento kadencija trunka ketverius metus. R.Malinauskas Druskininkų meras yra nuo 2000-ųjų metų. Vilniuje vykusiame suvažiavime taip pat išrinkti keturi viceprezidentai. Jais tapo Alytaus rajono meras konservatorius Algirdas Vrubliauskas, Pagėgių meras „tvarkietis“ Virginijus Komskis, Ignalinos rajono meras „valstietis liaudininkas“ Bronis Ropė ir Elektrėnų meras liberalcentristas Kęstutis Vaitukaitis. Lietuvos savivaldybių asociacija skelbia, kad jos veiklos tikslas – siekti įstatymuose nustatyto savivaldos savarankiškumo ir atstovauti bendriesiems savivaldybių interesams valstybės valdžios ir valdymo institucijose. Įdomi detalė.Pats asociacijos prezidentas ir trys jo pavaduotojai – „pasieniečiai. Alytaus rajonas greta Lenkijos,su baltarusija ribojasi jau trečiai kadencijai išrinkto Druskininkų mero Ričardo Malinausko valdos ,ignalinietis Bronis Ropė taip pat baltarusių kaimynas, o Virginijus Komskis pagėgiškis, per Nemuną matantis kaimynus Kaliningrado srityje . Jau senokai savivaldybių strategai – didžiųjų miestų ir stipriausių rajonų vadai asociacijos valdžion nepatenka. Peršasi mintis,kad asociacija nėra veiksminga ar labai itakinga jėga,todėl žaisti su ja paliekama provincijos vaikinams.

Iš savaitraščio” Krašto naujienos”