Vėjo elektrinių plėtra Kauno rajone buldozerio principu.

Vėjo jėgainės Lietuvoje jau nieko nestebina. Dažnas jomis grožisi pravažiuodamas pro jas kartą ar du per metus. Toks žmogus net nesusimąsto, kokie „džiunglių įstatymai” veikia šioje srityje, ypač kai per masines informavimo priemones reguliariai pranešinėjama, kokią didžiulią naudą iš vėjo energijos turės Lietuva. Ši istorija, kurią norime papasakoti vyksta Kauno rajone. Ji ir atskleis, kaip „buldozerio principu” jėgainininkai važiuoja per Lietuvą. Nemažai ir valstybės ir savivaldybės įstaigų, kurios oficialiai duoda leidimus įvairiems vėjo elektrinių statybos eigos procesamas atrodo dirba iš peties, tik deja jėgainininkų naudai.

Prieš pradedant statyti kokią nors vėjo jėgainę statytojas privalo atlikti poveikio visuomenės sveikatai vertinimo procedūras. Vėjo elektrinėms, pagal jų sukuriamą galią yra reglamentuotos sanitarinės apsaugos zonos (toliau SAZ). Jėgainės, kuri planuojama statyti Kauno rajone, Dulkių kaime
poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos pristatymas vyko 2019-04-24 , Batniavos seniūnijos patalpose. Į susitikimą atvyko jėgainės statytojai, seniūnas ir vininteliai gretimo sklypo, kuris atsidūrė SAZ zonoje savininkai, nesutinkantys su planuojama statyba. Kitų gretimų žemės sklypų savininkai savo sutikimus statybai buvo davę iš anksto, jėgainininkai tuo pasirūpino individualiai pas kiekvieną atvykę į svečius. Buvo atvykę ir pas tuos nesutinkančius, bet pastarųjų įkalbėti duoti sutikimą statyboms nepavyko, todėl viskas nusikėlė į tą susirinkimą, kuriame vėjo elektrinės statytojai dar turėjo vilties įkalbėti nesutinkačius pritarti statyboms. Deja, susirinkime to taip pat padaryti nepavyko, gretimų žemių savininkai griežtai nenorėjo greta savo sklypo turėti naujausių laikų „Vėjo malūną”. „Nesutinkat ir nereikia, vėjo elektrinė vistiek bus”, -tokiais žodžiais jėgainininkai ir atsisveikino su nepritariančiais statyboms. Nesutinkantys su elektrinės statybomis tada dar nežinojo, kad Lietuvoje šioje srityje veikia ne Lietuvos įstatymai, bet „Džiunglių”, arba kitaip tariant kas stipresnis, ar įtakingesnis, tas ir teisus. Taip ir atsitiko, praėjus daugiau nei dviems metams po nepavykusio statytojams susirinkimo į sklypą, kuriame buvo suplanuota elektrinės statyba, didžiulei kaimynų nuostabai pradėjo vežti elektrinės detales. Žmonės pradėjo domėtis, kaip čia yra, visuomenės sveikatos vertinimo ataskaitos metu nebuvo pritarta tokioms statyboms, kito jokio susirinkimo nebuvo, o elektrinės sudedamosios dalys viena po kitos gabenamos į statybos vietą. Pasirodo, kad kito visuomenės sveikatos vertinimo ir nereikėjo, buvo užskaitytas tas pats, kuriame kaimynai nepritarė statyboms. Tiesa, ataskaitą reikėjo šiek tiek pakoreaguoti, sanitarinę apsaugos zoną nuo buvusios 200m sumažinti iki 110m. Tokiu būdu iš jėgainės statyboms pritarimo procesų buvo eliminuoti gretimo sklypo savininkai, nes sumažinus sanitarinę apsaugos zoną, ji atsidūrė ties jų sklypo riba. Ataskaita apie pooveikį visuomenės sveikatai su sumažinta SAZ buvo pateikta Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui, kuris labai nesigilinęs 2019-07-09 pritarė tokiai ūkinei veiklai. Pritarė, bet nepasigilino. Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodyta, kad
vėjo elektrinės, kurių įrengtoji galia nuo 30 kW iki 300 kW yra nustatoma 200m aplink objektą sanitarinės apsaugos zona. Parinkti SAZ mažesnį nei 200 m galima tik vėjo elektrinėms, kurių įrengtoji galia iki 30kW. Dulkių kaime numatyta statyti elektrinė generuos iki 1200kW galios, todėl tokiai elektrinei SAZ yra aiškiai apibrėžtas įstatymu, jis yra 200m. Tačiau čia tik viena machinacija, kurią panaudojo statytojai UAB Megatronas suplanavę pasistatyti elektrinę bet kokia kaina. Na „žulikus” dar būtų galima suprasti, jie tiesiog veikėjai, siekiantys bet kokiomis priemonėmis sau pelno, bet kaip suprasti savivaldybės ir valstybės institucijų elgesį, kuomet jos tokiems „žulikų” planams pritarė, ir ne tik pritarė, bet dar ir atkakliai gina jų interesus, rašydamos nesutinkantiems su elektrinės statybomis žmonėms pateisinančius statytojų veiksmus raštus.

Pasirodo, UAB Megatronas tyliai, ramiai suspėjo jau pasirengti projektinius pasiūlymus, juos paviešinti neva visuomenei ir sėkmingai praėjus šias procedūras pateikti Kauno rajono savivaldybei prašymą statybos leidimui gauti. Apie planuojamą virtualų susirinkimą, kur bus viešinami projektiniai pasiūlymai, informavo stende, kuris buvo pastatytas laukuose, elektrinės statybos vietoje ir savivaldybės internetinėje svetainėje. Į projektinių pasiūlymų pristatymą kaip tyčia niekas iš suinteresuotos visuomenės neatvyko, nes ir negalėjo atvykti, visų pirma dėl informacijos sklaidos, o juk prieš projektą turėjo būti pritarta poveikio visuomenės sveikatos vertinimo ataskaitai, kurios jokios kitos statytojai neparengė, kaip tą, kuriai visuomenė nepritarė 2019-04-24. Kaip taip atsitiko susirūpinusiems gyventojams Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius Šarūnas Šukevičius paaiškino taip:

Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 2 priede „Gamybinių objektų sanitarinės apsaugos zonų dydis ” nustatomas SAZ ribos bendruoju atveju. Minėtas įstatymas leidžia tikslinti šiuos dydžius konkrečiu atveju.Todėl buvo atliktas poveikio visuomenės sveikatai vertinimas planuojamai ūkinei veiklai vykdyti(su konkrečia vėjo elektrine, kurios galia ribojama iki 1200kW),norint patikslinti SAZ dydį.” Kitaip tariant, jeigu pirmo poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos pristatymo metu atsirado nepritriančių statybai, tai po to buvo individualiai šiai jėgainiai parinkta 110m apsaugos zona, kad nepritariantys tiesiog iškristų iš procedūrų ir daugiau nieko apie šias statybas nesužinotų.

Tačiau netgi ir ne tai labiausiai nustebino „džiunglių” administracijos vadovo Šarūno Šukevičiaus rašte. Daugiau stebina tai, kad Š.Šukevičius kaip UAB Megatronas advokatas pridūrė, kad kadangi nėra galimybės įsigyti 1200kW nominalios galios elektrinės, todėl statytojas perka didesnės galios elektrinę, kurios galia bus ribojama iki 1200kW. Kokio galingumo iš tikrųjų bus statoma vėjo elektrinė administracijos direktorius nepaaiškino, kaip ir nepaaiškino, kas ir kaip kontroliuoja vėjo elektrinių generuojamą galią.

Pagal nuo 2011 m. galiojančią tvarką naujai įrengiamose Lietuvos vėjo jėgainėse gaminamą elektrą valstybė 12 metų įsipareigoja supirkti už fiksuotą kainą, pasiektą aukcione.

meslaisvi.lt