Kauno rajono politikai karjerui vieningai tarė NE

Sausio 15d. Kauno rajono savivaldybėje vyko nuotoliniai savivaldybės Tarybos komitetų posėdžiai. Juose buvo svarstomas vienintelis klausimas , sprendimo projektas DĖL NEPRITARIMO PLANUOJAMAI ŪKINEI VEIKLAI. Kalba ėjo apie planuojamą UAB „Benefaktor” smėlio -žvyro karjero įrengimą greta kurortinės Kulautuvos. 13.00 vyko jungtinis Socialinių reikalų ir sveikatos  bei Kultūros, švietimo ir sporto komitetų posėdis, o 15.00 vyko Bendras Biudžeto ir finansų, Ūkio ir darnios plėtros komitetų posėdis. Į abu posėdžius buvo pakviesti UAB „Benefaktor” atstovas , bei bendruomenių iš apylinkių, kur planuojamas karjeras, atstovai. Nors UAB „Benefaktor” akcininkas Vytautas Subačius bandė įtikinti komitetų narius karjero naudingumu, Kauno rajono savivaldybės politikai šiuo klausimu buvo vieningi lyg mūras. Abiejuose komitetuose balsavimai baigėsi vienbalsiai, nariai balsavo už nepritarimą planuojamai ūkinei veiklai.

Politikai išsakė eilę argumentų, kuriuos užginčyti būtų sunku net patiems verslininkams. Posėdžiuose vyravo nuomonė, kad viešasis interesas, kurį reikia ginti, šiuo atveju yra vietos gyventojų pusėje. Politikai tą pusę ir pasirinko. Savivaldybės Tarybos posėdis, kuriame galutinai būtų priimtas šis sprendimas įvyks sausio 19d. Sprendimą ,koks jis bebūtų, dar bus galima skųsti teismui.

Žemiau pateikiame UAB „Benefaktor” atstovo Vytauto Subačiau išsakytą nuomonę komiteto posėdyje.

meslaisvi.lt