Karjero greta Kulautuvos planuotojų taktika, atsiima PAV programą taisymui, prašo atšaukti neeilinį Tarybos posėdį.

Aistros dėl planuojamo Kauno rajone smėlio-žvyro karjero šalia kurortinės Kulautuvos nerimsta. Pageidaujamos ūkinės veiklos organizatorius UAB „Benefaktor” kreipėsi į ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programos rengėją UAB „Ekostruktūrą”, kuri kreipėsi į Kauno rajono savivaldybę. Savo rašte savivaldybei UAB „Ekostruktūra” prašo grąžinti PAV programą papildymui ir nesvarstyti jos neeiliniame savivaldybės Tarybos posėdyje sušauktame vien tik dėl šio klausimo sausio 19 d. „Tokia UAB „Benefaktor” taktika gali būti gudravimas, norint kad savivaldybės Tarybos posėdis neįvyktų”– sako Tarybos narys , Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos atstovas Vytautas Rimas. ” Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme yra aiškiai pasakyta, kad jei taryba, kurios teritorijoje planuojama ūkinė veikla, per 20 darbo dienų nuo programos pateikimo priima neigiamą motyvuotą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių, poveikio aplinkai vertinimo procedūros negali būti tęsiamos tol, kol galioja savivaldybės tarybos priimtas neigiamas motyvuotas sprendimas. Gali būti , kad ir yra siekiama, kad toks Tarybos sprendimas per 20 dienų neatsirastų. „– tęsė politikas.

Tarybos narys Vytautas Rimas

Ir iš ties, planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme ši procedūra aprašoma labai painiai. 8str. 6 dalyje nurodoma, kad
Poveikio aplinkai vertinimo subjektai(šiuo atveju savivaldybė), turi teisę pateikti motyvuotus reikalavimus poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjui papildyti ar pataisyti programą, o pastariesiems ją pataisius ir pateikus iš naujo per 5 darbo dienas nuo jos gavimo dienos programą išnagrinėti, įvertinti joje pateiktą informaciją ir pateikti motyvuotas išvadas poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjui. Įstatyme nėra numatyta jokio termino, kuris būtų skirtas PAV programos rengėjui papildyti ar pataisyti programą ir pakartotinai teikti ją poveikio aplinkai vertinimo subjektams. Terminas nurodytas tik poveikio aplinkai vertinimo programos subjektams, kurie per 5 darbo dienas nuo programos gavimo dienos ją išnagrinėja, įvertina joje pateiktą informaciją ir pateikia motyvuotas išvadas poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjui. Dėl šio įstatymo straipsnio ir kilo abejonių Kauno rajono savivaldybės Tarybos nariui Vytautui Rimui. „Jeigu sausio 19 d. neeilinis savivaldybės Tarybos posėdis bus atšauktas ir nepriimsime neigiamo motyvuoto sprendimo dėl šios planuojamos ūkinės veiklos galimybių, dėl ko būtų sustabdyta bet kokia poveikio aplinkai vertinimo procedūra, bijau kad karjeras bus”– sakė politikas. V.Rimas mano, jog Tarybai nepriėmus neigiamo sprendimo dėl šios programos, procedūros dėl jos patvirtinimo bus nukeltos, o 20 d.d terminas , kuomet Tarybą tą gali sustabdyti ilgam, bus pražiopsotas. „To galimai ir siekia UAB „Benefaktor” atstovai. Kad 20 d.d terminas nuo pirminio programos pristatymo būtų praėjęs, o procedūros dėl PAV programos nesustabdytos. Atsiradus palankioms aplinkybės šį reikalą bus galima užsukti iš naujo, o tiksliau tęsti. Gali būti, kad vėliau, visuomenei praradus budrumą, šį programa būtų patvirtinta be didesnių sunkumų. Juk įstatymus kiekvienas advokatas aiškina savaip. Turėdami dideles finansines galimybes verslininkai gali nusisamdyti teisininkus, kurie įstatymo nuostatas dėl PAV programos tvirtinimo gali bandyti įrodyti savaip, todėl aš primigtinai prašysiu, kad neeilinis savivaldybės Tarybos posėdis įvyktų kaip numatyta, sausio 19 d. ir jame būtų svarstoma ne konkrečios programos sustabdymas, bet apskritai, bet kokios panašios ūkinės veiklos šioje teritorijoje klausimas”-kalbėjo V.Rimas.

Portalo duomenimis, kol kas Kauno rajono savivaldybės vadovybė apie Tarybos posėdžio atšaukimą nesvarsto.

meslaisvi.lt