Lankymąsis parduotuvėse Kauno rajono socialiniams darbuotojams pripažintas darbu padidintoje rizikoje,už tai priedai prie algos.

Meslaisvi redakciją pasiekė informacija, kad Kauno rajono socialinių paslaugų centro darbuotojams balandžio mėnesį buvo išmokėti papildomi atlyginimai. Apie tai informavęs asmuo prašė pasiaiškinti, už ką šio centro darbuotojai gavo šiuos pinigus, nes pasak jo, socialinės paslaugos karantino metu jam buvo nutrauktos, centro darbuotoja su juo bendravo ir tebebendrauja nuotoliniu būdu. Pasižvalgius po Kauno rajono socialinių paslaugų centro internetinę svetainę radome pranešimą, kuris informuoja jog karantino metu, pagalbos į namus paslaugas teikia 28 darbuotojos. Paslaugomis naudojasi 118 paslaugos gavėjų, dar su 32 paslaugos gavėjais, darbuotojos palaiko nuotolinį kontaktą – bendrauja ir konsultuoja telefonu.

Tačiau pačios centro direktorės Linos Čapienės raštu pateiktame atsakyme portalui meslaisvi.lt informacija šiek tiek nesutampa su paviešinta socialinių paslaugų centro versija. L.Čapienė rašo:

Balandžio mėnesį  87 darbuotojams buvo išmokėtos nuo 10 iki 30 proc. pareiginės algos dydžio priemokos, vadovaujantis LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pateikta informacija ir kriterijais: už  pareigybės aprašymuose numatytų funkcijų vykdymą, dirbant padidintoje rizikoje dėl COVID-19 (tiesiogiai kontaktuojant su klientu, lankantis parduotuvėse, vaistinėse, užtikrinant kliento būtinųjų poreikių tenkinimą) ir padidėjusį darbo krūvį (veiklos perorganizavimą ir pritaikymą karantino sąlygoms, darbuotojų saugumo užtikrinimo priemonių įgyvendinimą).

meslaisvi.lt