Auksinis VRK konkursas- dalyvavusi vienintelė įmonė sutartį pasirašė už beveik milijoną

VRK 2   Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija gegužės 23 d. pasirašė trijų metų sutartį su UAB iTree Lietuva už  835 626,00 Eur. UAB iTree Lietuva taip  pasisekė nes ji laimėjo VRK skelbtą viešąjį 2019 m. (trijų rinkimų) savivaldybių tarybų, Respublikos Prezidento, Europos Parlamento rinkimų ir referendumo pasirengimui skirtas VRK IS (informacinės sistemos) modernizavimo ir priežiūros paslaugų pirkimą. Kitaip sakant visi duomenis, sutrikimai ar klaidos iki ir rinkimų metu bus pildomi ir taisomi VRk informacinėje sistemoje tokio Audriaus Krikštaponio vadovaujamos UAB iTree Lietuva. Pasisekė UAB iTree dar ir todėl, kad ši įmonė buvo vienintelė dalyvavusi skelbtame konkurse.  Sutartyje su VRK numatyta galimybė 35% darbų pavesti subrangovinėms įmonėms, greičiausiai tokioms, kurios šį konkursą prašiopsojo.  VRk 1Pasibaigus Sutarties galiojimui / nutraukus Sutartį, UAb iTree Lietuva  privalės aktyviai bendradarbiauti su VRK atstovais gražinti visus   perduotus duomenis, įpareigoti asmenis, kuriems duomenys buvo atskleisti, sunaikinti ar galutinai ištrinti visus duomenis, patvirtinti VRK įsipareigojimų įvykdymą raštu. Sutarties metu Audriaus Krikštaponio vadovaujama įmonės darbuotojai privalės nedelsdami pranešti VRK atsakingam asmeniui apie įvykusius incidentus, susijusius su paslaugomis.  Jeigu UAB iTRee teikdamas paslaugas nustato, kad VRK IS dalies veikimas sutrikęs dėl ne UAB iTree teikiamų paslaugų, informuodamas VRK turės nurodyti spėjamą sutrikimo priežastį ir prielaidas. Konkurso nugalėtojas neturės teisės atskleisti jokios su Paslauga susijusios informacijos trečiosioms šalims be VRK raštiško leidimo. VRK visus atliekamus paslaugos darbus derins su Audriaus Krikštaponio paskirtu atsakingu asmeniu. iTree Lietuva atstovams, teikiantiems paslaugas, VRK suteiks teisę naudotis programinės įrangos, reikalingos aplinkų funkcionavimui licencijomis.

meslaisvi.lt