Ar statinio patalpų paskirtis gali būti kliūtis jūsų verslo pradžiai?

Vaizdas iš kiemo   Daugelis norinčių pradėti vienokią ar kitokią individualią veiklą susiduria su klausimu, ar galima ją vykdyti patalpose, skirtose visiškai kitai sričiai nei jų planuojama individuali veikla. Statybos įstatymo 47 straipsnis numato, kad statinių naudotojai privalo naudoti statinį (jo patalpas) pagal paskirtį, išskyrus Vyriausybės nustatytus atvejus ir tvarką. Tai štai, toji tvarka yra nustatyta, o po sausio 24 d. Vyriausybės posėdžio nutarimas papildytas ir naujomis ekonominės veiklos rūšimis, kurias leidžiama vystyti ne tam skirtose patalpose. Kokios jos yra?

Naujos redakcijos Vyriausybės nutarime dėl statinio (jo patalpų) naudojimo ne pagal paskirtį atvejų tvarkos apraše nurodyta, kad Gyvenamosios paskirties vieno buto,dviejų butų, daugiabučiame (trijų ir daugiau butų) pastate ar jo patalpose galima vykdyti užsakomąjį pardavimą paštu ar internetu, kompiuterių programavimo veiklą, informacinių paslaugų veiklą, draudimo ir perdraudimo veiklą, ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymą, pradinio ugdymo veiklą, bendrąjį vidurinį ugdymą, galima bibliotekų ir archyvų veiklą, muziejų veiklą.

Šis punktas sausio 24 dieną puvo papildytas ekonominės veiklos rūšimi kuri apibrėžiama taip: švietimui būdingų paslaugų veiklą. Šios paskirties patalpose galimos ir kitos veikos, kurių čia neišvardinome, jas galima pasižiūrėti apraše.

Gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) pastatuose ar patalpose, nepakeitus jų paskirties, neįrengus papildomo įėjimo, nepažeidžiant trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų galima bendrosios praktikos gydytojų veikla, gydytojų specialistų veikla, viduriniojo medicinos personalo paslaugų teikimas ligoniams ne ligoninėse, odontologinės praktikos veikla, kita žmonių sveikatos priežiūros veikla.

O štai viešbučių, administracinės, prekybos, kultūros, poilsio, paslaugų paskirties pastatuose ar patalpose, nepakeitus jų paskirties, neįrengus atskiro papildomo įėjimo leidžiama vykdyti sportinę veiklą, kompiuterių ir asmeninių bei namų ūkio reikmenų taisymą, kirpyklų ir kitų grožio salonų veiklą,galima užsiimti tatuiruočių ir papuošalų vėrimo studijų veikla. Taip pat galima organizuoti kultūrinio švietimo veiklą, vairavimo mokyklų veiklą, galima įkurti turkiškas pirtis, saunas, garo vonias, soliariumus, galima įrengti skalbyklą ir užsiimti rūbų valymu.

Apraše taip pat nurodyta, kad tokios paskirties patalpose galima vykdyti ir visas veiklas nurodytas 3 punkte,t.y. tas veiklas kurios įtrauktos apraše  gyvenamosios paskirties patalpose leidžiamų veiklų sąraše ir patvirtinta nauja veikla, kuri buvo įtraukta į aprašą anksčiau, tai švietimui būdingų paslaugų veiklą.

Daugiau smulkių veiklų kurias galima vykdyti nenustatytose tam patalpose ieškokite pačiame Vyriausybės nutarime.

 

Statybų teisė – Informacijos Analizės Asociacija 8-612-87227

meslaisvi.lt